Przyczyny i rodzaje mutacji

Mutacje mogą powstawać :

1. spontanicznie – we wszystkich komórkach ciała mutacje zachodzą spontanicznie, czyli bez udziału czynników zewnętrznych. Częstość powstawania tych mutacji jest stosunkowo mała (przeciętnie jeden niepoprawnie wstawiony nukleotyd na milion, a nawet miliard nukleotydów), a zasięg ich występowania jest niewielki. Mutacje te powstają najczęściej w wyniku błędów powstających w czasie replikacji lub niedoskonałego działania systemów naprawczych, które nie potrafią zniwelować wszystkich pomyłek polimerazy.

2. w sposób indukowany – możliwość wystąpienia mutacji zwiększa się wielokrotnie pod wpływem działania zewnątrzpochodnych czynników mutagennych. Mutacje te powstają w środowisku naturalnym, ale mogą też być wywołane sztucznie w laboratoriach.

Czynniki mutagenne dzielimy na:

1. fizyczne:

promieniowanie UV – powoduje tworzenie dimerów pirymidynowych (C-C, C-T, T-T)
promieniowanie jonizujące – powoduje powstawanie wolnych rodników, rozerwanie cząsteczki DNA, niszczenie cukrów oraz zasad
temperatura – powoduje rozerwanie wiązania glikozydowego pomiędzy cukrem a zasadą azotową

2. chemiczne:

kwas azotowy – powoduje deamiancję cytozyny (przekształca się w uracyl), adeniny (przekształca się w hipoksantynę) i guaniny (przekształca się w ksantynę)
analogi zasad azotowych (bromouracyl, aminopuryna) – ponieważ są podobne do zasad azotowych DNA są błędnie rozpoznawana i wbudowane do łańcucha przez polimerazę np. bromouracyl jest zamiast tyminy parowany z adeniną
barwniki akrydynowe – wnikają do łańcucha DNA, powodując rozsuniecie zasad azotowych
iperyt – powoduje alkilację guaniny i reszt kwasu fosforowego
• kolchicyna – uniemożliwia powstawianie wrzeciona kariokinetycznego, co prowadzi do nieprawidłowego rozchodzenia się chromosomów

3. biologiczne

wirusy– powodują wbudowanie do DNA obcych genów

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
źle zrobione dostałem 1
Kewin Jakubczak • 2020-10-21 17:54:01
5dobrze
Ggbnnmjbb • 2020-10-21 16:57:19
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01