Porównaj wartości potencjałów standardowych i odpowiedz na pytania:

Poniżej zebrano wartości potencjałów standardowych dla reakcji redoks:

Fe3+ + e ↔ Fe2+

E0 = 0,77 V

MnO4- + 8H+ + 5e ↔ Mn2+ + 4H2O

E0 = 1,51 V

F2 + 2e ↔ 2F-

E0 = 2,85 V

 

Na podstawie wartości E0 przedstawionych układów redoks wskaż który z jonów może być utleniony przez jony MnO4-, a następnie zapisz tę reakcję. Podaj wzór najsilniejszego z wymienionych w tabeli utleniaczy.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:34

Jon który może zostać utleniony w reakcji z MnO4- to Fe2+, ponieważ potencjał standardowy dla półogniwa jest niższy od potencjału półogniwa dla jonów MnO4-:

MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ ↔ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

Najsilniejszym utleniaczem spośród wymienionych związków jest F2.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza