Oblicz, ile gramów azotanu(V) srebra przereagowało z płytką cynkową

Płytkę cynkową o masie 32,5 g zanurzono w roztworze azotanu(V) srebra. Oblicz, ile gramów AgNO3 przereagowało, jeżeli po reakcji masa płytki wynosiła 35 g.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:43

Zapisanie równania reakcji:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Z równania reakcji wynika, że przejście do roztworu 1 mola cynku powoduje zmniejszenie masy płytki o 65 g, jednocześnie wydzielą się na niej 2 mole srebra, powodując przyrost masy o 2×108 grama. Zatem przy wymianie metali różnica masy płytki wyniesie 151. Masa płyty rozpatrywanej w zadaniu zmalała o 2,5 g. Stosunek liczby gramów wydzielonego metalu jest stałą wielkością. Układamy zatem równanie:

65 – 2×108 = -151 g

32,5 – 35 = -2,5 g

-151/2*108 = -2,5/x

x = 3,6 g Ag

Obliczenie masy azotanu(V) srebra która wzięła udział w reakcji z proporcji:

2×108 g/mol – 2×170 g/mol

3,6 g – x g

x = 5,6 g AgNO3

Odpowiedź: W wyniku reakcji przereagowało 5,6 g AgNO3.

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Mati
2020-12-04 12:44:45
Zadanie jest źle bo ma być Ag+
Dzięki! 1
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza