Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa oraz zapisz równanie reakcji

W poniższej tabeli zebrano równania reakcji elektrodowych oraz potencjały standardowe dla dwóch półogniw redoks, tworzących ogniwo. W oparciu o podane informacje zapisz równanie reakcji zachodzące w pracującym ogniwie, a następnie oblicz siłę elektromotoryczną tego ogniwa.

Równanie reakcji elektrodowej

Potencjał standardowy [V]

Cd(OH)2 + 2e ↔ Cd + 2OH-

E0 = -0,81

S2O82- + 2e ↔ 2SO42-

E0 =2,01

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 19:36

W ogniwach procesy redukcji zachodzą na katodzie, czyli tam, gdzie potencjał elektrody jest większy, zaś utlenianie na anodzie, której potencjał jest niższy. Zapisanie równania ogniwa:

Cd + OH- + S2O82- → Cd(OH)2 + 2SO42-

 

Obliczenie siły elektromotorycznej ogniwa:

SEM = 2,01 - (-0,81) = 2,82 V

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza