Przeanalizuj wartości potencjałów standardowych i wskaż prawdziwe oraz fałszywe stwierdzenia

Zapoznaj się z poniższymi informacjami o reakcjach połówkowych, a następnie wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe bądź fałszywe:

X2+ + 2e → X E01

Y4+ + 4e → Y E02

Z3+ + e → Z2+ E03

E02 < E01 < E03

  1. jony Z2+ są najsłabszym reduktorem
  2. jony Y4+ są silniejszym utleniaczem od jonów X2+
  3. najsilniejszym reduktorem jest substancja X
  4. jony X2+ są silniejszym utleniaczem od jonów Z3+
Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:35

Prawdziwe stwierdzenie: 1. (ponieważ najsilniejszymi reduktorami są procesy z największą wartością potencjału standardowego);

Fałszywe stwierdzenia: 2. (większą wartość potencjału E0 ma X2+ zatem będą chętniej redukować się); 3. (większy potencjał redukujący mają jony Z2+); 4. (większą zdolność do utleniania posiadają jony Z3+ z uwagi na większą wartość potencjału E0);

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza