Oblicz masę miedzi i żelaza w mieszaninie

W wyniku reakcji mieszaniny sproszkowanej miedzi oraz żelaza ze stężonym kwasem azotowym(V) wydzieliło się 4,48 dm3 gazu, a podczas reakcji tej mieszaniny z kwasem solnym otrzymano 2,24 dm3 gazu zakładając, że pomiary dokonano w warunkach normalnych. Odpowiedz, które reakcje nie zachodzą i podaj równania zachodzących reakcji w interpretacji jonowej. Następnie oblicz masę miedzi i żelaza w tej mieszaninie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:56

Zapisanie równań reakcji:

Cu + HCl → reakcja nie zachodzi

Fe + 2H+ → Fe2+ + ↑H2

Cu + 4H+ + 2NO3- → Cu2+ + ↑2NO2 + 2H2O

Fe + HNO3pasywacja

Obliczenie masy miedzi biorącej udział w reakcji:

64 g/mol Cu – 2×22,4 dm3

x g Cu – 4,48 dm3

x = 6,4 g Cu

Obliczenie masy żelaza która wzięła udział w reakcji:

56 g/mol Fe – 22,4 dm3

x g Fe – 2,24 dm3

x = 5,6 g Fe

 

Odpowiedź: Mieszanina metali składała się z 6,4 g miedzi oraz 5,6 g żelaza.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza