Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Utlenianie i redukcja - przykłady

Utlenianie i redukcja to procesy chemiczne, które zachodzą, kiedy między atomami lub cząsteczkami dochodzi do wymiany elektronów. Proces utleniania wiąże się z oddawaniem elektronów, natomiast redukcji – z przyjmowaniem elektronów przez atom lub cząsteczkę. Utlenianie i redukcja zawsze zachodzą równolegle – aby  atom lub cząsteczka, która jest utleniana mogła „oddać” elektrony, inny atom lub cząsteczka musi ulec redukcji, aby je „przyjąć”. Sumaryczny proces utleniania – redukcji nazywany jest reakcją redoks (od angielskiego reduction – oxidation). Atom lub cząsteczka, która oddaje elektrony, sama ulegając utlenieniu, nazywana jest reduktorem, natomiast atom lub cząsteczka, która przyjmuje elektrony, sama ulegając redukcji – utleniaczem. Ważne jest, aby pamiętać, że utleniacz pozwala na utlenienie innych substancji, natomiast reduktor – na ich zredukowanie.

Ważnym parametrem w procesach utleniania-redukcji jest stopień utlenienia (opisany dalej), który pomaga ocenić, ile elektronów jest w stanie oddać lub przyjąć dany atom/cząsteczka. Utleniacze zwykle charakteryzują się wysokim stopniem utlenienia, natomiast reduktory – niskim.

Potencjał redoks

Drugim, oprócz stopnia utlenienia,

Zobacz również

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską liczbą poprzedzoną zna...

  Więcej
 • Szereg napięciowy metali

  Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali. Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość potencjału reduk...

  Więcej
 • Bilansowanie reakcji redoks

  Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV) sodu, opisana poniżej. W...

  Więcej
 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu.

  Więcej
 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
SumensaudbqasdbafisbfiuieusfuiwpfsI[Faugphivfhvbiejovdncvbuqifebjqebbjviphd9s9 vjkadbioqib...
SumensaudbqasdbafisbfiuieusfuiwpfsI[Faugphivfhvbiejovdncvbuqifebjqebbjviphd9s9 vjkadbioqibwkbnjipsdbjaiiobnepgjbqeupavjkjxiovmdf • 2020-04-02 08:22:19
Lubicie mnie chociaż tutaj?
Dis • 2020-04-01 18:53:24
Nawet nawet
OlisiaSyb • 2020-04-01 17:33:11
fajnie
ls • 2020-04-01 13:17:22
Nie dokładnie o to mi chodziło ale przydatne. Pozdrawiam autora.
Mangle UwU • 2020-04-01 10:30:26