Szereg napięciowy metali

Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali (patrz tabela poniżej). Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość potencjału redukcji). Końcowe pozycje szeregu zajmują natomiast metale szlachetne takie jak srebro, złoto czy platyna, które najtrudniej oddają elektrony i są zdecydowanie stabilniejsze w formie metalicznej niż jako kationy. Jeżeli w roztworze zawierającym kationy jednego metalu (np. miedzi) umieścimy pręt z metalu położonego wyżej w szeregu napięciowym (np. żelaza) – żelazo będzie ulegało utlenianiu, przechodząc do roztworu w postaci jonów, a kationy miedzi będą ulegały redukcji do metalicznej miedzi, osadzającej się na powierzchni żelaznego pręta. Proces ten będzie zachodził samorzutnie, bez konieczności dostarczenia dodatkowej energii do układu. W przypadku tego rodzaju eksperymentu wyjątkiem są metale pierwszej grupy oraz wapń, które reagują z wodą, tworząc odpowiedni wodorotlenek i gazowy wodór, zanim zdążyłaby zajść redukcja jonów innego metalu obecnego w roztworze.

Metal

Reakcja redukcji

Wartość potencjału [V]

Lit

Li+ + e- → Li0

-3,04

Cez

Cs+ + e- → Cs0

-3,026

Rubid

Rb+ + e- → Rb0

-2,98

Potas

K+ + e- → K0

-2,931

Bar

Ba2+ + 2e- → Ba0

-2,912

Wapń

Ca2+ + 2e-→ Ca0

-2,866

Sód

Na+ + e- → Na0

-2,714

Magnez

Mg2+ + 2e- → Mg0

-2,372

Beryl

Be2+ + 2e- → Be0

-1,847

Glin

Al3++ 3e- → Al0

-1,662

Mangan

Mn2+ + 2e- → Mn0

-1,180

Cynk

Zn2+ + 2e- → Zn0

-0,763

Chrom(III)

Cr3++ 3e- → Cr0

-0,74

Żelazo(III)

Fe3+ + 2e- → Fe0

-0,447

Kadm

Cd2+ + 2e- → Cd0

-0,4030

Kobalt(II)

Co2+ + 2e- → Co0

-0,28

Nikiel

Ni2+ + 2e- → Ni0

-0,257

Cyna(II)

Sn2+ + 2e- → Sn0

-0,1375

Ołów(II)

Pb2+ + 2e- → Pb0

-0,1262

Żelazo(III)

Fe3+ + 3e- → Fe0

-0,037

Miedź(II)

Cu2+ + 2e- → Cu0

+0,3419

Miedź(I)

Cu+ + 2e- → Cu0

+0,521

Srebro

Ag++ e- → Ag0

+0,7996

Platyna

Pt2+ + 2e- → Pt0

+1,198

Złoto(III)

Au3+ + 3e- → Au0

+1,498

Złoto(I)

Au+ + e- → Au0

+1,68

 

Polecamy również:

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską... Więcej »

 • Bilansowanie reakcji redoks

  Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV)... Więcej »

 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu. Więcej »

 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości. Więcej »

 • Czym są reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania?

  Reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania to reakcje redoks o nietypowym przebiegu. W przypadku dysproporcjonowania (dysmutacji) część atomów jednego pierwiastka ulega redukcji, a część utlenieniu do różnych stopni utlenienia. Z kolei o synproporcjonowaniu mówi się, gdy atomy danego... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53