Jakie są utleniające właściwości chromu?

Chrom jest metalem przejściowym, pierwiastkiem bloku d. Przyjmuje dość szeroki zakres stopni utlenienia (od II do VI). Wynika to z charakterystycznego rozmieszczenia jego elektronów walencyjnych na podpowłokach elektronowych. Konfiguracja elektronowa manganu wygląda następująco:

24Cr 1s22s22p63s23p64s13d5

Pogrubioną czcionką zaznaczono elektrony walencyjne. Nietypowa konfiguracja chromu wynika z promocji elektronowej, która sprawia, że posiada on 5, a nie 4 elektrony niesparowane (konfiguracja 4s13d5 zamiast 4s23d4). Najważniejszymi stopniami utlenienia chromu są II, III i VI. Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia charakter tlenków chromu zmienia się od zasadowego, przez amfoteryczny po kwasowy:

Stopień utlenienia CrII CrIII CrVI
Wzór tlenku CrO Cr2O3 CrO3
Charakter tlenku zasadowy amfoteryczny kwasowy
Przykładowe jonu i związki

Cr2+ CrCl

Cr3+  CrO42- K2CrO4 Cr2O72- K2Cr2O7
Właściwości

Związki CrII są nietrwałe, łatwo ulegają utlenieniu (są reduktorami)

Związki CrIII mogą ulegać utlenieniu i redukcji (są utleniaczami i reduktorami)

Związki CrVI łatwo się redukują (są dobrymi utleniaczami)

Kolor niebieski zielony żółty pomarańczowy
-- wzrost właściwości utleniających -->

Tworzone przez chrom (VI) chromiany i dichromiany wykazują różną trwałość, w zależności od pH środowiska. W środowisku kwaśnym trwalsze są dichromiany, natomiast w środowisku zasadowym chromiany (VI). Co ważne K2Cr2O7 wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku kwasowym a Cr2(SO4)3 najsilniejsze właściwości redukujące w środowisku zasadowym:

Polecamy również:

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską... Więcej »

 • Szereg napięciowy metali

  Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali. Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość... Więcej »

 • Bilansowanie reakcji redoks

  Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV)... Więcej »

 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu. Więcej »

 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23