Jakie są utleniające właściwości manganu?

Mangan jest metalem przejściowym, pierwiastkiem bloku d. Mangan przyjmuje dość szeroki zakres stopni utlenienia (od II do VII), co jest wynikiem charakterystycznego rozmieszczenia jego elektronów walencyjnych na podpowłokach elektronowych. Konfiguracja elektronowa manganu wygląda następująco:

25Mn 1s22s22p63s23p64s23d5

Pogrubioną czcionką zaznaczono elektrony walencyjne manganu. Podpowłoka 3d posiada 5 niesparowanych elektronów. Najważniejszymi stopniami utlenienia manganu są II, III, IV, VI i VII. Wraz ze wzrostem stopnia utlenienia charakter tlenków manganu zmienia się od zasadowego, przez amfoteryczny po kwasowy:

Stopień utlenienia MnII MnIII MnIV MnVI MnVII
Wzór tlenku MnO Mn2O3 MnO2 brak trwałego tlenku Mn2O7
Charakter tlenku zasadowy zasadowy amfoteryczny - kwasowy
Przykładowe jonu i związki

Mn2+ MnCl2 MnSO4

Mn3+ - MnO42- K2MnO4 MnO4- KMnO4
Właściwości

Związki MnII bardzo łatwo ulegają utlenieniu (są reduktorami)

jony Mn2+ są trwałe w środowisku wodnym, w kwaśnych roztworach są odporne na utlenianie

Związki MnIII są nietrwałe

jony Mn3+ są trwałe tylko w środowisku silnie kwasowym, łatwo ulegają dysproporcjonowaniu

Związki MnIV mogą ulegać utlenieniu i redukcji (są utleniaczami i reduktorami)

jony MnO2−3 i MnO4−4 są trwałe w rozcieńczonych roztworach wodnych

Związki MnVI są nietrwałe

manganiany (VI) są stabilne w silnie zasadowych roztworach 

Związki MnVI bardzo łatwo ulegają redukcji (są silnymi utleniaczami)

nadmanganiany (manganiany (VII) są trwałe w środowisku zasadowym i obojętnym

Kolor bezbarwny/bladoróżowy czerwony brunatny zielony fioletowy
-- wzrost właściwości utleniających -->

Najsilniejsze właściwości utleniające spośród związków manganu mają te na VII stopniu utlenienia. Najpopularniejszym przykładem jest KMnO4, którego właściwości zależą od pH roztworu:

Najsilniejsze właściwości utleniające KMnO4 wykazuje w środowisku kwasowym, najsłabsze w zasadowym.

Polecamy również:

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską... Więcej »

 • Szereg napięciowy metali

  Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali. Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość... Więcej »

 • Bilansowanie reakcji redoks

  Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV)... Więcej »

 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu. Więcej »

 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53