II pokój toruński (1466)

Wymień główne postanowienia II pokoju toruńskiego (1466).

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 13:55

II pokój toruński, zawarty 19 października 1466 roku, zakończył tzw. wojnę trzynastoletnią pomiędzy Polską a państwem krzyżackim. Zgodnie z jego postanowieniami:

 - do Polski powróciło Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, ziemia michałowska oraz północno-zachodnia część Prus (z Malborkiem i Elblągiem). Ziemie te nosiły odtąd miano Prus Królewskich.

- ziemia warmińska (jako posiadłość biskupia) miała znajdować się pod zwierzchnią władzą króla Polski,

- wschodnia część Prus (jako Prusy Zakonne) stała się lennem polskiego króla,

- biskupstwo chełmińskie przyłączono do metropolii gnieźnieńskiej,

- wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego wszedł do rady królewskiej,

- wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego był zobowiązany do udzielenia zbrojnej pomocy królowi Polski na wypadek wojny (realizację tego postanowienia odroczono o 20 lat).  

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza