Utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka - opis, okoliczności

Od początku XIII w. Pomorze Gdańskie znajdowało się pod zwierzchnią władcą princepsów. W roku 1210 Waldemar – król Danii, zhołdował te obszary oraz ówczesnego księcia gdańskiego Mściwoja. Dominację strony duńskiej udało się zakończyć synowi tego ostatniego – Świętopełkowi. Następnie udało mu się również usunąć zwierzchnictwo princepsów.

W drugie połowie tego samego wieku, na skutek niebezpieczeństwa ze strony Brandenburgi oraz Krzyżaków, Pomorze zacieśniło stosunki z Wielkopolską. W efekcie w roku 1282 książę gdański – Mściwój II, dokonał aktu darowizny swojej dzielnicy na rzecz Przemysła II. Po śmierci władcy gdańskiego, Przemysł natychmiast zajął spadek po nim.

W momencie natomiast koronacji Wacława II na króla Polski, Pomorze stało się częścią państwa. Jego następca na tronie polskim – syn Wacław III, zawarł układ z Brandenburgią. Na mocy zawartego porozumienia Pomorze Gdańskie miało zostać przekazane stronie brandenburskiej.

W efekcie zawieranych układów przez Wacława II oraz jego syna Wacława II, Brandenburczycy czynnie przystąpili do opanowywania Pomorza Gdańskiego. W tym samym czasie władca polski – Władysław Łokietek, zamykał właśnie sprawy w Małopolsce związane z zniemczonym biskupem Muskatą.

Na przełomie XIII oraz XIV w. Brandenburczycy zajęli grody nad Notecią – Drezdenko i Santok. Dodatkowo opanowali również obszary między Notecią a Drawą. W roku 1308 zajęli – z czynną pomocą niemieckiego mieszczaństwa miasta – Gdańsk. Ze względu na wciąż ciężką sytuacje w Małopolsce, którą zajęty był Władysław Łokietek, zdecydował się wówczas na poproszenie o pomoc Krzyżaków.

Krzyżacy odbili Gdańsk, jednak nie zamierzali go oddawać stronie polskiej. Zamiast tego dokonali rzezi w mieście. Ówcześnie Gdańsk stanowił konkurencje handlową dla miast znajdujących się w posiadaniu krzyżackim.

W roku 1309 rozpoczęto rokowania o oddanie miasta z wielkim mistrzem Zakonu. Nie przyniosły one jednak żadnych rezultatów, ponieważ Krzyżacy zażądali ogromnej sumy pieniędzy. W następstwie przystąpili do zajmowania całej reszty Pomorza.

W tym samym roku całe Pomorze Gdańskie znajdowało się już w rękach krzyżaków. Kolejno strona krzyżacka zawarła układ z Brandenburgią w Myśliborzu o sprzedaniu przez nich praw do Pomorza Gdańskiego za sumę 10 tysięcy grzywien.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 1 + 4 =
AJCOB
2021-04-27 14:49:45
thx
KOlox
2020-05-24 14:30:25
dzk
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43