Władysław Łokietek królem Polski - koronacja, okoliczności, skutki

Wraz ze śmiercią Wacława II w roku 1305, władza czeska w Polsce przestała istnieć. Po tym wydarzeniu Władysław Łokietek opanował Kujawy, Pomorze Gdańskie oraz Małopolskę. Nie udało mu się wówczas zająć Wielkopolski, w czym uprzedził go Henryk Głogowski.

W roku 1311 mieszczanie krakowscy wypowiedzieli posłuszeństwo Łokietkowi. Za swojego króla uznali wówczas władcę czeskiego, który zgłaszał pretensje do tronu polskiego – Jana Luksemburskiego. Bunt, który wówczas wybuchł, pod wodzą wójta Alberta trwał w latach 1311 – 1312. Ostatecznie powstanie mieszczaństwa niemieckiego zostało stłumione przez władcę polskiego.

W latach 1313 – 1314 udało się opanować Władysławowi Łokietkowi Wielkopolskę. Wykorzystał rosnące niezadowolenie z rządów książąt głogowskich, stłumił bunt ich stronnika – wójta Przemka.

Mając w posiadaniu dwie główne dzielnice polskie, mógł rozpocząć starania o koronę królewską. W roku 1318 podczas wiecu w Sulejowie, jego uczestnicy uchwalili petycje do biskupa Rzymu o zgodę na koronacje Władysław Łokietka.

Ówczesny papież Jan XXII rezydujący w Awinionie znalazł się w trudnym położeniu. Z jednej strony był sojusznikiem władcy polskiego, z drugiej natomiast do tronu polskiego wysuwał pretensje władca czeski. „Papież zalecił, by czynić tak, aby swoje prawa zachować i cudzych nie naruszyć” (J. Matejko. Poczet królów i książąt polskich). Uznał równocześnie, że roszczenia Jana Luksemburczyka odnoszą się do obszarów Wielkopolski.

Z tego też względu 20.01.1320 r. arcybiskup Janisław koronował Władysław Łokietka na króla Polski w Krakowie, a nie jak to do tej pory czyniono w Gnieźnie. Starano się w ten sposób nie naruszyć praw króla czeskiego. Ten ostatni nie uznał jednak koronacji i nazywał władcę polskiego – królem krakowskim.

W momencie koronacji pod bezpośrednią władzą Władysław Łokietka znajdowała się już tylko Małopolska, większa cześć Wielkopolski, Kujawy oraz ziemia łęczycka i sieradzka. Śląsk wraz z resztą niepodległej Łokietkowi Wielkopolski, Mazowsze oraz pozostała cześć Kujaw – rozpadły się na szereg drobnych jednostek terytorialnych, nieuznających Łokietka.

Akt koronacji Władysław Łokietka stanowił symbol ponownego jednoczenia się rozbitego państwa polskiego. Data ta umownie określa koniec rozbicia dzielnicowego, jednak była to tak naprawę dopiero pierwsza faza procesu jednoczenia ziem polskich. Natomiast kres rozbicia wynika z faktu, iż od roku 1320 została zachowana ciągłość Królestwa Polskiego, aż do roku 1795 oraz koronacji królów polskich.

Polecamy również:

  • Bunt wójta Alberta - czym był? Przyczyny, skutki

    Utrwalenie władzy przez Władysława Łokietka w dzielnicach, które udało mu się zdobyć, okazało się ostatecznie bardzo trudnym zadaniem. W Krakowie władca polski spotkał się z opozycją zniemczonego biskupa Jana Muskaty. Ten ostatni był ściśle związany ze stroną czeską. W okresie rządów Wacława II... Więcej »

  • Utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka - opis, okoliczności

    Od początku XIII w. Pomorze Gdańskie znajdowało się pod zwierzchnią władcą princepsów. W roku 1210 Waldemar – król Danii, zhołdował te obszary oraz ówczesnego księcia gdańskiego Mściwoja. Dominację strony duńskiej udało się zakończyć synowi tego ostatniego – Świętopełkowi. Następnie... Więcej »

  • Bitwa pod Płowcami (1331) - przyczyny, przebieg, skutki

    W okresie panowania Władysława Łokietka, udało się władcy polskiemu zjednoczyć tylko część ziem polskich. Poza jego monarchią pozostawały Śląsk, Mazowsze oraz podbite przez Krzyżaków w roku 1308 Pomorze Wschodnie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24