Polska po II wojnie światowej - grancie, bilans, sytuacja Polski

Uwzględniając stosunek liczby ludności do ilości ofiar wojny, Polska była najbardziej poszkodowanym krajem w wyniku II wojny światowej. W czasie wojny zginęło około 4 do 6 milionów obywateli (dane są rozbieżne, ponieważ czesto uwzględnia się lub nie przedstawicieli mniejszości narodowych). Dodatkowo, mimo że formalnie należała ona do grona Aliantów, Polska poniosła także znaczące straty terytorialne. W wyniku postanowień jałtańskich kraj został „przesunięty” na zachód, na byłe ziemie niemieckie, kosztem utraty Kresów, w tym polskich miast – symboli, Lwowa i Wilna. Miliony osób zostało zmuszonych do emigracji.  Zasiedlili oni tereny Prus Wschodnich, Pomorza i Kujaw, jak również wielkie miasta – Wrocław, Szczecin, Gdańsk, przedstawiane odtąd jako „rdzennie polskie”.

W kraju praktycznie nie istniał przemysł, w gruzach leżało wiele ważnych miast, z Warszawą na czele. Na domiar złego pierwsze lata powojenne to okres wprowadzania w kraju nowego ustroju – sterowanego z Moskwy socjalizmu. Stalin po pierwszych doświadczeniach z Polakami uznał, że „oficjalne” wprowadzenie komunizmu skończy się jedynie buntami narodu, stąd też oficjalnie w Polsce budowano „socjalizm” czy też „demokrację ludową”. W praktyce wszystkie te trzy wersje oznaczały tylko jeden, faktyczny stan – Polska od połowy lat 40. aż do roku 1989 była satelitą Związku Radzieckiego. Tym, co różniło poszczególne okresy dziejów Polski był stopień samodzielności polskich polityków. Bywały momenty, że mogli oni sobie pozwolić na ograniczone nieposłuszeństwo względem „Wielkiego Brata”, innym razem Polska całkowicie kopiowała sowieckie rządy „twardej ręki”. Aż do roku 1989 społeczeństwo polskie było zmuszone do życia w socjalizmie, niezależnie od tego, czy mu się to podobało, czy nie.

Polecamy również:

 • Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce - Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

  Proces przejmowania władzy w Polsce przez siły podległe ZSRR był skomplikowany i wieloetapowy, ze względu na skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi państwami koalicji antyhitlerowskiej. Mimo że Józef Stalin już od 1943 miał cichą zgodę sojuszników na opanowanie Polski, ze względu na... Więcej »

 • Okres stalinowski w Polsce - historia, charakterystyka, terror stalinowski

  Lata 1945 – 1953 są jedną z najczarniejszych kart w historii Polski i bez wątpienia najgorszym okresem istnienia PRL. Czasy rządów Józefa Stalina w ZSRR i Bolesława Bieruta w Polsce charakteryzowały się terrorem na masowa skalę i prewencyjnym zastraszaniem społeczeństwa. Więcej »

 • Poznański Czerwiec 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pierwsze lata powojennej Polski rozpoczynały się wśród Polaków z wielką nadzieją, która już wkrótce jednak została przytłumiona przez trudy odbudowy kraju, wprowadzanie nowego ustroju i ciągły terror, zastraszanie ludności.  Nadzieją na zmiany był rok 1953 i śmierć Józefa... Więcej »

 • Władysław Gomułka - biografia, rządy

  Władysław  Gomułka był drugim, po Bolesławie Bierucie, I sekretarzem PZPR i faktycznym przywódcą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Życiorys Gomułki pełen jest sprzeczności i pewnych niejasności - niektórzy uważają go za chwiejnego karierowicza, inni - za osobę fanatycznie wierzącą w ideę... Więcej »

 • Polski Październik 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1956 przez Polskę przetoczyła się fala niepokojów politycznych, związanych z panującą w bloku wschodnim „odwilżą” po śmierci Józefa Stalina. Akcje nowego I sekretarza KPZR i przywódcy ZSRR, Nikity Chruszczowa, budziły nadzieje na znaczne złagodzenie systemu i powstrzymanie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43