Rozpad bloku komunistycznego - przyczyny, historia

Lata 80. XX wieku były okresem upadku potęgi bloku komunistycznego, spowodowanego głębokim kryzysem jego głównego elementu, jakim był ZSRR. Gospodarka centralnie planowana okazała się być niewydolna, a Związek Radziecki pogrążał się w coraz głębszym kryzysie. Niemożliwe już stało się wygranie wyścigu zbrojeń i technologii z USA. Teraz stawką stało się jedynie przetrwanie ustroju.

Nowy przywódca ZSRR, Michaił Gorbaczow, wprowadził do polityki ZSRR dwa nowe hasła - głasnost i pierestrojka. To pierwsze oznaczało jawność życia politycznego, drugie zaś było serią reform o charakterze wolnorynkowym. Działania te jednak, zamiast wzmocnić ZSRR, jedynie osłabiły je do tego stopnia, że niemożliwa była już kontrola nad satelitami z Układu Warszawskiego.

Za cichym przyzwoleniem (bądź obojętną akceptacją) Kremla na przełomie roku 1989 i 1990 doszło do szeregu przewrotów w państwach bloku wschodniego (tzw. Jesień Ludów), zapoczątkowanych obradami Okrągłego Stołu i wolnymi wyborami 4 czerwca w Polsce. We wszystkich państwach demokracji ludowej doszło do zmiany rządów na demokratyczne i oderwania się od Moskwy. 9 listopada 1989 roku Runął też Mur Berliński, a państwa niemieckie rozpoczęły rozmowy zjednoczeniowe. Jednocześnie na kawałki zaczął rozpadać się sam ZSRR, gdy kolejne republiki związkowe (począwszy od państw bałtyckich w połowie 1990 roku; Estonia - 6 lutego, Litwa - 11 marca, Łotwa - 4 maja) ogłaszały niepodległość. Nieudany pucz Janajewa z roku 1991 jedynie przyśpieszył ten proces. 26 grudnia 1991 roku przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi formalnie doprowadzili do rozwiązania  ZSRR.

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
IKSDE
2019-05-05 19:14:40
BEKA Z TYPÓW CO TO PISALI
Ostatnio komentowane
Stanisław Łokietek???
MariaŻ • 2020-10-31 14:11:41
co
xd • 2020-10-30 09:40:54
Dobrze opisane jednak brakuje w środkach stylistycznych epitetu
User532750214 • 2020-10-30 09:18:09
gupi
lolxd • 2020-10-30 09:11:44
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40