Zjednoczenie Niemiec (1990) - historia, skutki. Upadek muru berlińskiego

Panujący od zakończenia II wojny światowej podział Niemiec na dwa państwa wydawał się trwały i niewzruszony aż do końca lat 80. XX wieku. Niemcy były wtedy rejonem kluczowym i ważnym strategicznie dla obydwu bloków militarnych – NATO i Układu Warszawskiego, stąd też wątpliwe było, by którakolwiek ze stron wyrzekła się kontroli nad „swoją” częścią Niemiec. Oczywiście, podział ów sprawiał najwięcej kłopotów samym Niemcom. Podziale i rozerwaniu uległy dawne więzi kulturowe i gospodarcze, a wiele rodzin zostało trwale rozdzielonych. Symbolem podziału stał się oczywiście Mur Berliński, a kolejne pokolenia niemieckiej młodzieży marzyły o jego rozebraniu.

Okazją do zmiany sytuacji Niemiec stało się wyraźne osłabienie pozycji ZSRR za rządów Michaiła Gorbaczowa, który od początku lat 80. bezskutecznie próbował reformować ustrój bloku wschodniego. W roku 1989 pozycja ZSRR była na tyle słaba, że politycy obydwu krajów niemieckich mogli zacząć otwarte rozmowy na temat możliwości zjednoczenia. Faktyczne połączenie obydwu krajów poprzedziły międzynarodowe konferencje „2+2” (w której uczestniczyły  państwa niemieckie, ZSRR i USA) i „2+4 "(gdzie oprócz wymienionych przedstawicieli miały także  Wielka Brytania i Francja). Ostatecznie, za zgodą  wielkich mocarstw, do zjednoczenia Niemiec doszło oficjalnie  2 października 1990  roku.  Mur berliński został spontanicznie rozebrany przez ludność Berlina jeszcze 10 listopada 1989 roku, nieoficjalnie kończąc podział miasta. Niemcy zostały zjednoczone.

Połączenie się państw niemieckich w jedno spowodowało narodziny (lub też odrodzenie) silnego organizmu państwowego w centralnej Europie, który już wkrótce zaczął wywierać przemożny wpływ na pozycję Europy i tworzenie się Unii Europejskiej. Niemcy znacznie wzmocniły swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Z drugiej jednak strony połączenie się Zachodu z dużo biedniejszym Wschodem wywołało powazne problemy ekonomiczne i konieczność inwestowania wielkich sum pieniędzy we wschodnie landy, by wyrównać ich poziom gospodarczy z  resztą kraju – proces ten trwa zresztą do dzisiaj.

Polecamy również:

 • Jesień Narodów w Europie - pojęcie, przyczyny, skutki

  Druga połowa lat 80. przyniosła znaczne osłabienie pozycji międzynarodowej ZSRR, związane z serią porażek prestiżowych (sprawa awarii w Czarnobylu, nieudana inwazja na Afganistan) i pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. Kłopoty Związku Radzieckiego stanowiły szansę dla państw bloku wschodniego na... Więcej »

 • Aksamitna rewolucja - nazwa, przyczyny, skutki - Historia

  Druga połowa roku 1989 to okres tzw. Jesieni Narodów, w czasie której doszło do obalenia systemu komunistycznego w państwach Europy Wschodniej. Proces ten nie wszędzie wyglądał jednakowo i przebiegał w różny sposób - od krótkotrwałej wojny domowej w Rumunii, po kompromis... Więcej »

 • Rozpad ZSRR - przyczyny, przebieg, skutki. Koniec zimnej wojny

  W drugiej połowie lat 80. Związek Radziecki przeżywał swój najpoważniejszy kryzys. Próba utrzymania tempu wyścigu zbrojeń z USA i zaangażowania się w rywalizację kosmiczną spowodowały, że radziecka gospodarka nie wytrzymywała tak gwałtownego rozwoju. Powoli przestawały funkcjonować wszystkie... Więcej »

 • Rozpad Czechosłowacji – przyczyny, data

  Czechosłowacja rozpadła się na dwa niezależne, narodowe państwa 31 grudnia 1992 roku. Nowy Rok 1993 był więc pierwszym dniem istnienia Czeskiej Republiki Federacyjnej oraz Słowackiej Republiki Federacyjnej, dwóch suwerennych organizmów państwowych, rządzonych odpowiednio przez Vaclava Klausa i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23