Oblicz, ile powstanie produktu oraz którego z reagentów użyto w nadmiarze

Oblicz ile moli cząsteczek produktu powstanie w wyniku reakcji 6 g wodoru i 30 dm3 chloru odmierzonych w warunkach normalnych, zakładając że reakcja przebiega z 100% wydajnością. Zapisz równanie reakcji i określ, którego ze substratów użyto w nadmiarze.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 16:55

Zapisujemy równanie reakcji syntezy chlorowodoru:

H2 + Cl2 → 2 HCl

Przeliczamy masę wodoru i objętość chloru na liczbę moli, aby móc obiektywnie porównać liczność materii:

nH2 = 6/2 = 3 mola H2

nCl2 = 30/22,4 = 1,34 mola Cl2

W warunkach normalnych 1 mol gazu ma objętość 22,4 dm3. Podana objętość chloru odpowiada 1,34 mola.

Z obliczeń wynika, że użyto w nadmiarze wodór, zatem w obliczeniach będziemy odnosić się względem chloru:

1 mol Cl2 – 2 mole HCl

1,34 mola Cl2 – x moli HCl

x = 2,68 mola HCl

Odpowiedź: W wyniku reakcji powstanie 2,68 mola chlorowodoru.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza