Wyjaśnij różnicę w temperaturze wrzenia fluorowodoru

Zapoznaj się z tabelą, a następnie w oparciu o podane temperatury wrzenia wyciągnij wniosek tłumaczący dlaczego temperatura wrzenia fluorowodoru znacząco odstaje od temp. wrzenia pozostałych kwasów.

Związek

Temperatura wrzenia [°C]

HI

-35,3

HBr

-66,7

HCl

-85

HF

19,5

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 23:40

Uzasadnienie: Wysoka temperatura wrzenia HF w porównaniu z pozostałymi wodorkami pierwiastków grupy 17 jest podyktowana tworzeniem przez fluorowodór wiązań wodorowych i dimeryzacji cząstek.

Dzięki! 9
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza