Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz właściwości chemiczne pierwiastków grupy 17

Zaproponuj doświadczenie, w którym wykażesz reaktywność fluorowców: chloru, jodu oraz bromu. W tym celu zapisz równanie reakcji, uszereguj pierwiastki zgodnie z malejącą reaktywnością i określ, jak zmieniają się: promień atomowy, elektroujemność i powinowactwo elektronowe w podanym szeregu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:41

Odpowiedź:

Cl2 + 2 NaBr → 2 NaCl + Br2

Br2 + 2 NaI → 2 NaBr + I2

I2 + NaBr → reakcja nie zachodzi

W szeregu aktywności fluorowców: Cl > Br > I promień atomowy pierwiastków rośnie, powinowactwo elektronowe maleje, a elektroujemność również maleje.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza