Elektroujemność pierwiastków

Elektroujemność pierwiastków

Elektroujemność to zdolność  atomu do przyciągania elektronów tworzących wiązanie chemiczne. Elektroujemność rośnie ku prawej stronie układu okresowego  w obrębie okresu i zwykle maleje ku dołowi w obrębie grupy. Jest to wielkość podstawowa przy określaniu rodzaju wiązania chemicznego tworzącego się miedzy atomami. Stworzono kilka skal elektroujemności:

 

Skala elektroujemności Paulinga przy jej tworzeniu wykorzystano obserwacje doświadczalną z której wynikało że najtrwalsze połączenia zwykle powstają między atomami o znacznej różnicy elektroujemności. Jest to najstarsza skala elektroujemności, pozostaje też najszerzej używaną skalą.

Skala elektroujemności Mullikena  jest tworzona na podstawie średniej arytmetycznej z pierwszej energii jonizacji i powinowadztwa elektronowego atomu. opisuje znaczenie utraty lub pozyskania elektronu przez atom w kontekście powstawania wiązania. Podstawową zaletą tej skali jest możliwość określenia elektroujemności nie tylko atomów w stanie podstawowym ale tez struktur wieloatomowych.

Skala elektroujemności Allreda-Rochowa  jest tworzona na podstawie stosunku efektywnego ładunku jądrowego działającego na orbitale walencyjne do promienia kowalencyjnego atomu.

Nie należy mieszać ze sobą wartości elektroujemności obliczonych na różnych skalach ponieważ wartości te nie są zbieżne.

Polecamy również:

  • Energia jonizacji

    Energia jonizacji to energia potrzebna do utworzenia jonu dodatniego , innymi słowy, jest to energia potrzebna do oderwania elektronu od atomu. Więcej »

  • Stopień jonizacji

    Kolejne nakłady energi, które są konieczne do wytworzenia jonów M2+, M3+ ..., nazywane są drugą, trzecią... energią jonizacji. Wartości te rosną ze stopniem jonizacji. Różnice między energiami kolejnych stopni jonizacji zależą od wielkości orbitalu Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 3 =
123
2019-10-05 17:06:55
xd
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19