Nietypowe formy alotropowe węgla

Węgiel jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie i znanym wszystkim, niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z różnorodności form alotropowych, w jakich występuje. Jednymi z mniej popularnych są grafen oraz fulereny.

Grafen to odmiana węgla o płaskiej budowie, przypominającej plaster miodu:

 

Składają się na niego sześciokątne pierścienie węglowe połączone w jedną płaszczyznę, dlatego też ma jednoatomową grubość i jest opisywany jako struktura dwuwymiarowa. Wszystkie atomy węgla w grafenie połączone są wiązaniami w hybrydyzacji sp2. Unikatowa budowa grafenu wpływa na jego właściwości. Grafen jest bardzo dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym o bardzo niskiej rezystywności. Jest bardzo wytrzymały na rozciąganie. Grafen cechuje się również bardzo dużą ruchliwością elektronów w temperaturze pokojowej (zdecydowanie większą niż krzem). Grafit zbudowany jest z wielu warstw grafenowych.

Fulereny inaczej nazywane są węglem molekularnym. Są to cząsteczki składające się z parzystej liczby atomów węgla, które tworzą kuliste, puste w środku bryły:

Cząsteczki fulerenów mogą zawierać od 28 do nawet 1500 atomów węgla. Przestrzenna struktura fulerenów zbudowana jest ze sprzężonych pierścieni węglowych o 5 lub 6 bokach. Najpopularniejszy fuleren zawiera 60 atomów węgla (oznacza się go symbolem C60) Fulereny otrzymuje się wskutek ekstrakcji z sadzy, powstałej podczas spalania najczęściej toluenu lub innych związków organicznych. Fulereny zostały odkryte w 1985 roku przez Harolda Kroto.

Fulereny są ciałami stałymi o czarnym kolorze i srebrzystym połysku (podobnie jak grafit).

By Fotograf: Jochen Gschnaller - German Wikipedia, original upload Dez 2004 by Moebius1 (selfmade), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=350278

W przeciwieństwie do diamentu i grafitu fulereny są aktywne chemicznie i wykazują właściwości podobne do węglowodorów aromatycznych - ulegają np. reakcji Friedla-Craftsa. C60 reaguje z litem w ciekłym amoniaku, tworząc C60H21, C60H18, C60H36. Znane są także związki C60 z tlenem, fluorem, bromem oraz jodem. Co więcej, otrzymano również kompleksy fulerenów z platyną, osmem i irydem.

Są nad- i półprzewodnikami, co daje potencjał do zastosowania ich w elektronice. Ciekawostką jest, że we wnętrzu fulerenów można zamknąć atomy innych pierwiastków lub stosunkowo małe cząsteczki związków chemicznych.

Polecamy również:

 • Kryształy – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Kryształy to ciała stałe wykazujące  całkowite (czasem niemal całkowite) uporządkowanie atomów.  Sposób uporządkowania atomów okresowo powtarzający się w przestrzeni tworzy sieć przestrzenną. Więcej »

 • Ciało bezpostaciowe – definicja, przykłady

  Ciało bezpostaciowe powstaje gdy oziębiana ciecz nie następuje krystalizacja (najczęściej wynika to z powodu trudności w powstaniu pierwszej porcji takiej fazy). Więcej »

 • Związki niestechiometryczne – informacje

  Wiele substancji wykazuje w pewnym zakresie zmienny skład, zachowuje jednak taką samą strukturę sieci przestrzennej. Związki takie są tworzone często przez metale przejściowe z siarką, selenem, tellurem. Więcej »

 • Skały i minerały – chemia

  Skały to występujace naturalnie zespoły minerałów oraz składnikow niezwiązanych ich kalsyfikacją zajmuje się georafia fizyczna. Minerał natomiast posiada okreslony wzór chmiczny oraz strukturę. Więcej »

 • Energia sieci krystalicznej

  Energia sieciowa to taka ilość energii która jest konieczna do dostarczenia aby udało się przeprowadzić 1 mol cząsteczek danej substancji na jony znajdujące się w nieskończenie dużych odległościach od siebie, odpowiada ona jednocześnie całkowitej energii potencjalnej kryształu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43