Prawo - definicja - WOS

Prawo (łac. lex, ius) jest zagadnieniem bardzo wieloznacznym i wyjątkowo trudno jest określić jedną wspólną definicje, która od dawna jest przedmiotem sporów. Powstało wiele koncepcji, zbliżonych oraz sobie odległych.

Niewątpliwie prawo związane jest historycznie i funkcjonalnie z organizacją państwową. Dlatego najczęściej rozumiane jest w tym kontekście jako zbiór norm wprowadzonych lub uznanych przez powołany do tego organ państwa, regulujący życie społeczne.

Prawo posiada swoje reguły, normy, wyróżnia się specyficznymi cechami i spełnia wiele funkcji. Wyodrębniony został cały usystematyzowany system prawny, polegający na podziale prawa na gałęzie, które regulują wybraną dziedzinę życia społeczeństwa.

Polecamy również:

 • Prawo, norma prawna, przepis prawny - definicja

  Prawo – określenie jednoznacznej definicji prawa jest niezwykle trudne, bowiem istnieje wiele znaczeń. Niemniej jednak najogólniej zdefiniować je można jako zbiór norm postępowania, których przestrzeganie poparte jest przymusem państwowym, zaś naruszenie jest karane. Więcej »

 • Wykładnia prawa - definicja

  Wykładnia prawa (interpretacja prawa) są to wszystkie operacje myślowe, które mają za zadanie zrekonstruować znaczenie normy prawnej, która zapisana została w postaci przepisu prawnego. Więcej »

 • Funkcje prawa - WOS

  Podstawową funkcją systemu prawnego jest funkcja stabilizacyjna - prawo utrwala funkcjonujący ład polityczny, gospodarczy i społeczny w społeczeństwie.  Więcej »

 • Akty prawne - definicja, w Polsce - WOS

  Akt prawny jest to stworzony przez właściwy organ państwowy rezultat prawny, który wchodzi w życie w momencie publikacji w dzienniku państwowym. Więcej »

 • Rodzaje i gałęzie prawa

  Znawcy tematu wyróżniają następujące rodzaje prawa: prawo międzynarodowe publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo europejskie, prawo krajowe (wewnętrzne). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43