Prawo - definicja - WOS

Prawo (łac. lex, ius) jest zagadnieniem bardzo wieloznacznym i wyjątkowo trudno jest określić jedną wspólną definicje, która od dawna jest przedmiotem sporów. Powstało wiele koncepcji, zbliżonych oraz sobie odległych.

Niewątpliwie prawo związane jest historycznie i funkcjonalnie z organizacją państwową. Dlatego najczęściej rozumiane jest w tym kontekście jako zbiór norm wprowadzonych lub uznanych przez powołany do tego organ państwa, regulujący życie społeczne.

Prawo posiada swoje reguły, normy, wyróżnia się specyficznymi cechami i spełnia wiele funkcji. Wyodrębniony został cały usystematyzowany system prawny, polegający na podziale prawa na gałęzie, które regulują wybraną dziedzinę życia społeczeństwa.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
lulll
Anonimek • 2020-10-26 12:07:17
kdaglvkf;djg;jf;kjgdk;fjbfjkbjjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj...
ohah • 2020-10-26 09:26:26
UwU
UwU • 2020-10-26 09:04:45
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06