Funkcjonalne style polszczyzny

Podane wyrazy przyporządkuj do następujących grup reprezentujących poszczególne style polszczyzny (archaizmy, kolokwializmy, kancelaryzmy, poetyzmy):

paragraf, niwa, złotoskrzydły, usługodawca, bajzel, ciuchy, stągiew, warzecha, desygnować, ajuści, brzask, promesa, inkaust, robota

 

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
01.05.2020 20:51

ARCHAIZMY (wyrazy, które nie funkcjonują już w powszechnym użyciu): stągiew, warzecha, ajuści, inkaust

KOLOKWIALIZMY (wyrazy, które używane są tylko w języku potocznym i nie należy posługiwać się nimi w sytuacjach oficjalnych, formalnych): ciuchy, robota, bajzel

KANCELARYZMY (wyrazy, które pojawiają się w stylu urzędowym, czyli różnego rodzaju regulamnach, pismach, ustawach): paragraf, usługodawca, desygnować, promesa

POETYZMY (wyrazy, które spotyka się głównie w tekstach artystycznych): niwa, brzask, złotoskrzydły

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza