Wykaz organów kadencyjnych w Polsce

Kadencja jest to określony przez przepisy prawa okres pełnienia funkcji przez osobę lub organ pochodzący z wyboru. W Polsce różne organy maja różne kadencje: kadencja Sejmu i Senatu trwa dla przykładu 4 lata, a Prezydenta RP – 5 lat.

Organ Państwowy jest to wyodrębniona strukturalnie, organizacyjnie i kompetencyjnie część całego aparatu państwa. Organ państwowy jest powoływany do realizacji określonych zadań.

Podział:

 • ze względu na ilość osób tworzących organ

  - jednoosobowe np. prezydent

  - kolegialne np. Rada Ministrów

 • ze względu na zakres kompetencji

  - ogólne np. prezydent

  - szczegółowe np. ministrowie

 • ze względu na zakres terytorialno-przestrzenny

  - centralne (posiadają kompetencje na terenie całego kraju)

  - terenowe np. wojewoda, który posiada kompetencje tylko na terenie swojego województwa

 • ze względu na sposób wyboru/powoływania

  - pochodzące z wyboru

  - pochodzące z nominacji

  - powołane drogą losowania

 • ze względu na wykonywane zadania

  - ustawodawcze, tworzące prawo

  - wykonawcze/egzekucyjne

  - sądownicze

  - kontrolne np. Najwyższa Izba Kontroli

 • ze względu na czas trwania udzielonego pełnomocnictwa (wyboru)

  - kadencyjne

  - powołane na czas nieokreślony

Przykłady organów kadencyjnych w Polsce:

 • Sejm

 • Senat

 • rady gmin

 • Prezydent RP

 • sejmiki

 • rady powiatu

 • Rzecznik Praw Pacjenta

 • Główny Urząd Statystyczny

 • Krajowa Rada Sądownicza

 • Rada Polityki Pieniężnej

 • zarząd gminy

 • NIK

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 • Burmistrz

 • Starosta

 • Rzecznik Praw Dziecka

 • Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Urząd Ochrony Konkurencji

 • Prezydent Miasta

 • wójt

 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Polecamy również:

 • Prawo, norma prawna, przepis prawny - definicja

  Prawo – określenie jednoznacznej definicji prawa jest niezwykle trudne, bowiem istnieje wiele znaczeń. Niemniej jednak najogólniej zdefiniować je można jako zbiór norm postępowania, których przestrzeganie poparte jest przymusem państwowym, zaś naruszenie jest karane. Więcej »

 • Wykładnia prawa - definicja

  Wykładnia prawa (interpretacja prawa) są to wszystkie operacje myślowe, które mają za zadanie zrekonstruować znaczenie normy prawnej, która zapisana została w postaci przepisu prawnego. Więcej »

 • Funkcje prawa - WOS

  Podstawową funkcją systemu prawnego jest funkcja stabilizacyjna - prawo utrwala funkcjonujący ład polityczny, gospodarczy i społeczny w społeczeństwie.  Więcej »

 • Akty prawne - definicja, w Polsce - WOS

  Akt prawny jest to stworzony przez właściwy organ państwowy rezultat prawny, który wchodzi w życie w momencie publikacji w dzienniku państwowym. Więcej »

 • Rodzaje i gałęzie prawa

  Znawcy tematu wyróżniają następujące rodzaje prawa: prawo międzynarodowe publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo europejskie, prawo krajowe (wewnętrzne). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43