Kiedy można skrócić kadencję sejmu?

Polski sejm i senat są ciałem kolegialnym pochodzącym z wyboru i wybieranym na 4-letnią kadencję. Są jednak sytuacje, kiedy kadencja sejmu może zostać skrócona. W przypadku skrócenia kadencji sejmu, również kadencja senatu zostaje automatycznie skrócona.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do skrócenia kadencji sejmu jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.

Art. 98 ust.3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów

Prezydent może skrócić kadencję sejmu:

- obligatoryjnie, jeśli rządowi (Radzie Ministrów) nie zostało udzielone votum zaufania w tzw. "trzecim kroku”

- fakultatywnie, jeśli w ciągu 4 miesięcy od momentu przedstawienia projektu ustawy budżetowej w sejmie, nie zostanie ona przedłożona do podpisu prezydenta

Decyzja taka jest prerogatywą prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty premiera, aby była wiążąca prawnie.

Udane skrócenie kadencji sejmu miało miejsce 7 września 2007 roku, za czasów rządów PiS i Samoobrony.  

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45