Normy prawne - definicja, rodzaje, budowa - WOS

Norma prawna - najbardziej ogólna definicja normy prawnej wskazuje, że jest to reguła postępowania, wynikająca z przepisów prawnych, usankcjonowana przez kompetentny organ władzy (np. przez parlament, prezydenta) w należytym trybie. Norma prawna jest najmniejszym elementem tworzącym całość prawa, ponadto popartym przymusem państwowym.

Warto zaznaczyć, iż norma prawna posiada dwustronny charakter, bowiem kiedy jedna strona nabywa prawa, tworzy tym samym obowiązek prawny drugiej stronie. Innymi ważnymi cechami normy prawnej jest generalność i abstrakcyjność. Oznacza to, że nie indywidualizuje osoby, nie jest skierowana do ściśle sprecyzowanego adresata, ma ogólny charakter. Wyznacza skonkretyzowane warunki i zachowania, by mogły być powtarzalne. Odnosi się do czynów, nie zaś do myśli.

Wyróżniamy dwa stanowiska odnośnie budowy normy prawnej. Pierwsze to stanowisko trójelementowej normy prawnej. Według tego stanowiska normę prawną dzielimy na:

1. hipotezę – określa adresata normy (wskazuje czyje zachowanie dana norma reguluje), jego cechy (wiek, zawód) i okoliczności (miejsce, czas, zjawiska).
2. dyspozycję – określa zachowanie adresata w sytuacji wskazanej w hipotezie. Wskazuje jego uprawnienia

Polecamy również:

 • Normy moralne - definicja, wg Marii Ossowskiej

  Normy moralne, inaczej etyczne, to zasady postępowania człowieka, o charakterze absolutnym, co oznacza, że w ich przypadku mówimy o bezwzględnym nakazie bądź zakazie. Normy moralne opierają się na rozróżnieniu tego, co dobre i złe, wynikają z powszechnego zaklasyfikowania jakiegoś działania jako... Więcej »

 • Normy religijne - definicja - WOS

  Normy religijne charakteryzują się tym, iż są obowiązujące jedynie w określonej wspólnocie religijnej czy wyznaniowej, mają zatem ograniczony zasięg oddziaływania. Z reguły normy te zawarte są w tzw. Świętych Księgach danej religii, np. w Piśmie Świętym w przypadku wyznania rzymskokatolickiego,... Więcej »

 • Normy obyczajowe - definicja, przykłady, funkcje

  Normy obyczajowe – to zbiór zasad, reguł postępowania, które obowiązują w danym środowisku. Obyczaj jest mocno związany z systemem wartości uznawanym przez daną zbiorowość, nie jest to co prawda ocena postępowania w kategoriach dobra i zła, a raczej tego co wypada, a co nie wypada robić,... Więcej »

 • Normy zwyczajowe - definicja. Normy zwyczajowe a obyczajowe

  Normy zwyczajowe biorą swoją podstawę z pewnego rodzaju nawyków występujących w społeczeństwach bądź w grupach społecznych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21