Normy religijne - definicja - WOS

Normy religijne charakteryzują się tym, iż są obowiązujące jedynie w określonej wspólnocie religijnej czy wyznaniowej, mają zatem ograniczony zasięg oddziaływania. Z reguły normy te zawarte są w tzw. Świętych Księgach danej religii, np. w Piśmie Świętym w przypadku wyznania rzymskokatolickiego, uzupełniane dodatkowo w toku rozwoju danej religii o pewne normy ustalone przez instytucje zarządzające wspólnotą czy Kościołem, rodzące się na skutek ukształtowania się pewnych tradycji bądź określonej interpretacji „tekstów świętych”.

Każdy wyznawca danej religii jest zobowiązany do przestrzegania tych norm, ich łamanie przeważnie prowadzi do sankcji moralnych ze strony wspólnoty, rzadko kiedy przynosi skutek prawny (dzieje się tak, jeśli normy religijne akurat pokrywają się z normami prawnymi, ale nie jest to częste), mamy do czynienia z taką sytuacją choćby w przypadku niektórych przykazań, takich jak nie kradnij, nie zabijaj, które są piętnowane również przez porządek prawny. Sankcje moralne z reguły przybierają postać poczucia winy, nagrody bądź kary (często mających spełnić się dopiero po śmierci ziemskiej), wykluczenia z grona wyznawców, tj. ekskomuniki, potępienia czynów lub zakazu pełnego uczestniczenia w życiu wspólnoty.

Normy religijne regulują życie wewnątrz danej wspólnoty religijnej, nie muszą (i z zasady tego nie robią) pokrywać się z innymi normami, np. prawnymi czy obyczajowymi. Każdy człowiek przystępując do określonej wspólnoty dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad, nie są one narzucane osobom z zewnątrz.

Polecamy również:

 • Normy prawne - definicja, rodzaje, budowa - WOS

  Norma prawna - najbardziej ogólna definicja normy prawnej wskazuje, że jest to reguła postępowania, wynikająca z przepisów prawnych, usankcjonowana przez kompetentny organ władzy (np. przez parlament, prezydenta) w należytym trybie. Norma prawna jest najmniejszym elementem tworzącym całość... Więcej »

 • Normy moralne - definicja, wg Marii Ossowskiej

  Normy moralne, inaczej etyczne, to zasady postępowania człowieka, o charakterze absolutnym, co oznacza, że w ich przypadku mówimy o bezwzględnym nakazie bądź zakazie. Normy moralne opierają się na rozróżnieniu tego, co dobre i złe, wynikają z powszechnego zaklasyfikowania jakiegoś działania jako... Więcej »

 • Normy obyczajowe - definicja, przykłady, funkcje

  Normy obyczajowe – to zbiór zasad, reguł postępowania, które obowiązują w danym środowisku. Obyczaj jest mocno związany z systemem wartości uznawanym przez daną zbiorowość, nie jest to co prawda ocena postępowania w kategoriach dobra i zła, a raczej tego co wypada, a co nie wypada robić,... Więcej »

 • Normy zwyczajowe - definicja. Normy zwyczajowe a obyczajowe

  Normy zwyczajowe biorą swoją podstawę z pewnego rodzaju nawyków występujących w społeczeństwach bądź w grupach społecznych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52