Europejski Trybunał Praw Człowieka - cele, orzecznictwo, działalność - WOS

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) został powołany do życia w 1959 roku a jego siedzibę ulokowano w Strasburgu. Działa jako organ sądownictwa międzynarodowego rozpatrujący sprawy związane z łamaniem praw zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także w protokołach uzupełniających ten dokument. ETPC nie jest jednym z organów Rady Europy, lecz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zastąpił Europejską Komisję Praw Człowieka oraz i Trybunał Praw Człowieka.

Trybunał tworzą sędziowie wytypowani z państwa wchodzących w skład Rady Europy – po jednym reprezentancie z każdego kraju (obecnie 47 członków). Obecnie z Polski zasiada na tym stanowisku Krzysztof Wojtyczek. Osoby mianowane na sędziów Trybunału muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a ponadto „powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji” – dzięki temu istnieje gwarancja uczciwego, sprawiedliwego, bezstronnego i kompetentnego rozstrzygania spraw. Kadencja sędziego ETPC trwa 9 lat, można sprawować ten urząd do momentu ukończenia 70 lat.

Europejski Trybunał Praw Człowieka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną. W ramach organizacji działają: Zgromadzenie Plenarne Trybunału, Wielka Izba Trybunału, Panel Wielkiej Izby, Komitet Trybunału, Izba Trybunału, sędzia zasiadający jednoosobowo. Każdy z wymienionych organów składowych posiada odpowiednie kompetencje i zajmuje się określonymi czynnościami dotyczącymi rozpatrywania spraw.

Polecamy również:

 • Europejska Komisja Praw Człowieka

  Europejska Komisja Praw Człowieka została założona z inicjatywy Rady Europy, by czuwać nad ochroną praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przestała funkcjonować w 1998 roku, jej zadania od tego czasu przejął Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więcej »

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje, funkcje

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich działa od 1995 roku. Rzecznik stoi na straży przestrzegania praw i wolności obywateli Europy, kontroluję czy nie dochodzi do łamania praw zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w OBWE

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, jest kontynuatorem działalności KBWE – Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

  Unia Europejska jest jednym z najważniejszych elementów tworzących europejski system ochrony praw człowieka. Wśród organów zajmujących się tą kwestią w ramach UE należy wymienić: Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23