Europejski system ochrony praw człowieka - WOS

Europejski system ochrony praw człowieka zasadniczo tworzą działania trzech organizacji: Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Unii Europejskiej.

Początków tegoż systemu należy szukać w II połowie XX wieku, wówczas zaczęto przywiązywać większą wagę do poszanowania praw człowieka, wprowadzano szereg regulacji i różnego typu działań w tym zakresie. Trybunał Sprawiedliwości już w latach 60. podkreślał, iż występuje konieczność ochrony poszczególnych praw człowieka. W miarę upływu czasu zaczęto powoływać do istnienia konkretne organy, organizacje i instytucje działające w ramach systemu europejskiego, które miały zająć się wspomnianymi kwestiami.

I tak w 1995 roku zaczął funkcjonować urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy w razie łamania praw jednostki przez instytucje unijne. Pięć lat później sporządzono Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, nieco przetworzona stała się częścią prawa unijnego (włączenia dokonano w 2007 roku w Lizbonie). Warto wspomnieć również o możliwości (jaką gwarantuje obecny Traktat o Unii Europejskiej) przyłączenia się UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która została ustanowiona w 1950 roku.

Europejski system ochrony praw człowieka stale się kształtuje i rozwija, następują pewne modyfikacje.

Polecamy również:

 • Europejska Komisja Praw Człowieka

  Europejska Komisja Praw Człowieka została założona z inicjatywy Rady Europy, by czuwać nad ochroną praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przestała funkcjonować w 1998 roku, jej zadania od tego czasu przejął Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więcej »

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka - cele, orzecznictwo, działalność - WOS

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) został powołany do życia w 1959 roku a jego siedzibę ulokowano w Strasburgu. Działa jako organ sądownictwa międzynarodowego rozpatrujący sprawy związane z łamaniem praw zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a... Więcej »

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje, funkcje

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich działa od 1995 roku. Rzecznik stoi na straży przestrzegania praw i wolności obywateli Europy, kontroluję czy nie dochodzi do łamania praw zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w OBWE

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, jest kontynuatorem działalności KBWE – Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

  Unia Europejska jest jednym z najważniejszych elementów tworzących europejski system ochrony praw człowieka. Wśród organów zajmujących się tą kwestią w ramach UE należy wymienić: Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23