Europejska Komisja Praw Człowieka

Europejska Komisja Praw Człowieka została założona z inicjatywy Rady Europy, by czuwać nad ochroną praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przestała funkcjonować w 1998 roku, jej zadania od tego czasu przejął Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Komisja rozpatrywała skargi kierowane przez państwa lub prywatne osoby, do jej kompetencji należało także prowadzenie polubownych rozstrzygnięć spraw. Komisja była niejako pośrednio połączona także z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bowiem mogła w niektórych przypadkach przesłać raport o złamaniu Konwencji do Komitetu Ministrów Rady Europy, którzy z kolei mieli możliwość przekazania go dalej do Trybunału.

Skargę można było składać w formie listu, w którym opisano sprawę i efekty jej rozpatrzenia przez odpowiednie organy krajowe. Istniały ponadto odpowiednie wymogi, które musiały być spełnione, by Komisja mogła zająć się sprawą, należały do nich:

- prawo, które zostało złamane musi być zawarte w Konwencji,
- wszystkie sposoby rozwiązania sprawy na poziomie krajowym zostały wyczerpane,
- zdarzenie, którego dotyczy skarga odbyło się minimum rok po przyjęciu Konwencji przez dane państwo,
- skarga została złożona nie później niż pół roku od rozpatrzenia sprawy przez organy państwowe.

Polecamy również:

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka - cele, orzecznictwo, działalność - WOS

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) został powołany do życia w 1959 roku a jego siedzibę ulokowano w Strasburgu. Działa jako organ sądownictwa międzynarodowego rozpatrujący sprawy związane z łamaniem praw zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a... Więcej »

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje, funkcje

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich działa od 1995 roku. Rzecznik stoi na straży przestrzegania praw i wolności obywateli Europy, kontroluję czy nie dochodzi do łamania praw zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w OBWE

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, jest kontynuatorem działalności KBWE – Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

  Unia Europejska jest jednym z najważniejszych elementów tworzących europejski system ochrony praw człowieka. Wśród organów zajmujących się tą kwestią w ramach UE należy wymienić: Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23