Rodzaje układów przestrzennych średniowiecznych wsi

Wymień i krótko scharakteryzuj typy układów przestrzennych średniowiecznych wsi na ziemiach polskich.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
10.04.2020 17:27

a) Okolnica - wieś, w której domy były budowane wokół okrągłego, centralnego placu lub zbiornika wodnego.

b) Owalnica - wieś zabudowana wzdłuż dwóch ulic o kształcie łuku wyznaczających od wewnątrz niezabudowany, owalny plac.

c) Łańcuchówka - wieś o długopasmowym układzie pól i budynków, utworzona na skutek wykarczowania lasu.

d) Ulicówka - wieś przez którą przebiega tylko jedna droga (jednodrożna). Posiada zwartą zabudowę. Odmiennie niż w przypadku łańcuchówki, budynki mieszkalne z reguły nie są powiązane z polami uprawnymi. Ten typ wsi jest najczęściej spotykany na ziemiach polskich.

e) Wielodrożna - wieś o nieregularnej, zwartej zabudowie, pozbawiona wyraźnego planu przestrzennego.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza