Polityka religijna Oktawiana Augusta

Scharakteryzuj politykę religijną Oktawiana Augusta.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
19.02.2020 01:41

Po skoncentrowaniu pełni władzy w swoich rękach Oktawian August przystąpił do przekształcania rzymskiego państwa, społeczeństwa i kultury. Ważną sferą życia, z którą wiązały się plany cesarza, była religia. Głosząc potrzebę powrotu do dawnej, surowej moralności, princeps postawił sobie za cel odrodzenie rzymskiej religii. Do pewnego stopnia postulat ten odpowiadał nastrojom panującym w rzymskim społeczeństwie. Część Rzymian twierdziła bowiem, że wojny domowe toczone w okresie późnej Republiki były konsekwencją odstąpienia od wiary przodków. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodziło główne hasło propagandowe pierwszego cesarza Rzymu – Pax Augusta. Jednym z filarów nowego porządku miała być rzymska tradycja religijna. August z niechęcią odnosił się do wschodnich kultów religijnych i starał się zwalczać ich rozmaite przejawy.

W polityce religijnej cesarza szczególną rolę odgrywało propagowanie kultu Marsa i Apolla. W 2 roku p.n.e. na Forum Augusta ukończono budowę świątyni Marsa Mściciela. Budynek ten miał przypominać o zemście, jakiej Oktawian dokonał na Kasjuszu i Brutusie – zabójcach swojego przybranego ojca Gajusza Juliusza Cezara – pokonując ich w bitwie pod Filippi. Za panowania Augusta świątynia Marsa Mściciela stała się jednym z najważniejszych obiektów sakralnych w Rzymie, rywalizując o pierwszeństwo ze starą świątynią Jowisza na Kapitolu. Drugiego z wyżej wymienionych bogów – Apolla – August traktował jako swojego osobistego patrona, przypisując jego wpływowi zwycięstwo, które odniósł nad Markiem Antoniuszem w bitwie pod Akcjum. Bóstwu temu została poświęcona wystawna świątynia, wybudowana na Palatynie w pobliżu domu cesarza (świątynia Apolla na Palatynie).

Na polecenie Augusta odbudowano i odrestaurowano wiele starych świątyń. Ożywione zostały również niektóre dawne obrzędy religijne. Ponadto dokończono budowę świątyni Wenus Rodzicielki, usytuowanej na Forum Cezara. Podtrzymywanie pamięci o swym przybranym ojcu, Gajuszu Juliuszu Cezarze, który zaledwie dwa lata po śmierci został deifikowany (ubóstwiony) przez senat, również zajmowało ważne miejsce w polityce religijnej Augusta. W 29 roku p.n.e. została ukończona budowa poświęconej Cezarowi Świątyni Boskiego Juliusza na Forum Romanum. Za życia Augusta pojawiły się również elementy boskiego kultu jego osoby. Występowały one głównie we wschodnich prowincjach imperium. W 14 roku n.e., niedługo po śmierci cesarza, senat ogłosił go bogiem.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza