Oktawian August - życiorys, dokonania

Oktawian August – Pochodzenie

Oktawian August (Gaius Octavius Thurinus) urodził się w Rzymie 23 września w roku 63 p.n.e. Był pierwszym cesarzem rzymskim, synem Attii (siostrzenicy Juliusza Cezara) oraz Gajusza Oktawiusza. Został adoptowany przez Gajusza Juliusza Cesara i wyznaczony na spadkobiercę. Po adopcji jego imię brzmiało Gajusz Juliusz Cezar Oktawian (Gaius Iulius Caesar Octavianus). Po śmierci w roku 14 n.e., został zaliczony w poczet bogów jako „Divus Augustus”.

Ród Oktawiuszów wywodził się z Velitrae, położonego w Lacjum miasta Wolsków. Do senatu wprowadził ich Tarkwiniusz Stary, a do patrycjatu – Serwiusz Tuliusz.

Oktawiusz urodził się w Rzymie, za konsulatu Marka Tuliusza Cycerona i Gajusza Antoniusza. Przydomek Thurinus nadano mu, gdy był jeszcze niemowlęciem – prawdopodobnie w nawiązaniu do miejsca pochodzenia przodków. Popularna była również wersja o zwycięskiej walce ze zbiegłymi niewolnikami, jaką miał w okolicach Thurium stoczyć tuż po jego urodzeniu jego ojciec.

Oktawian August – Dokonania

Po śmierci Juliusza Cezara (adoptowanego ojca), Oktawian przybył do Rzymu, w celu przejęcia spadku. Napotkał się jednak ze sprzeciwem Marka Antoniusza, który nie chciał uznać w nim następcy Cezara, przy czym zamierzał zagarnąć nie tylko jego majątek lecz również przejąć władze w Rzymie. Oktawian z aprobatą senatu, przekonał do uznania Antoniusza wrogiem państwa, zwyciężył go w bitwie pod Mutiną w roku 43 p.n.e..

Po wygranej bitwie, Oktawian wraz z wiernym legionami, przejął kontrolę w Rzymie. Przeprowadził w senacie swój wybór na konsula, po czym przystąpił do rozprawy z senacką opozycją. Zerwał z senatem i zjednoczył się z niedawnym oponentem Markiem Antoniuszem i drugim wodzem stronników Juliusza Cezara – Lepidusem. Ich porozumienie znane jest jako drugi triumwirat, a głównym celem była walka ze stronnictwem republikańskim.

Wszystko zakończyło się zwycięsko dla zjednoczonych sił Oktawiana, Antoniusza i Lepidusa w bitwie pod Filippi w roku 42 p.n.e.. Po wygranej, dokonano podziału władzy między triumwirów. Oktawian August otrzymał Italię i prowincje zachodnie. Po dziewięciu latach pokoju dochodzi do wojny domowej. Decydującym starciem stała się bitwa morska pod Akcjum. Oktawian pokonał w niej Antoniusza, uzyskując tym samym władze nad całym państwem.

W roku 29 p.n.e. Oktawian otrzymał pełnomocnictwa cenzora, na mocy których ułożył nową listę członków senatu. Następnie przeprowadził cenzus – spis obywateli rzymskich połączony z oszacowaniem ich majątku i przydzieleniem do odpowiedniej centurii.

16 stycznia 27 roku p.n.e., Oktawian otrzymał zaszczytny tytuł Augusta (Augustus – „wspaniały”). W ten sposób zapoczątkował nowy ustrój w państwie – pryncypat, władcą jest pierwszy wśród obywateli.

W czasie swoich rządów oparł się głównie na wojsku, arystokracji oraz ekwitach. Rozszerzył granice Imperium Rzymskiego po Dunaj i Ren. Był mecenasem literatury oraz sztuki. Czasy jego panowania nazywane są „złotym wiekiem”.

Polecamy również:

  • Marek Antoniusz - życiorys, dokonania

    Marek Antoniusz był wodzem rzymskim, urodzony 14 stycznia 83 roku p.n.e.. Był synem Kretyka oraz Julii, siostry konsula Lucjusza Cezara. Wcześniej został sierotą i wychowywał się u Korneliusza Lentulusa, straconego z rozkazu Cycerona za udział w spisku Katyliny w 63 roku p.n.e. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19