Etyka katolicka

Etyka katolicka to ogół zasad i norm postępowania, który jest ściśle związany z doktryną katolicką, a co za tym idzie również z dogmatyką katolicką, kultem i katolicką nauką społeczną. Ma charakter heteronomiczny, co oznacza, że odwołuje się do obowiązków człowieka wobec Boga – normy postępowania muszą być przestrzegane przede wszystkim dlatego, że zostały ustalone przez Boga. Z tego też względu Kościół żąda, aby wszystkie nakazy były ściśle przestrzegane; ich słuszność jest niepodważalna. Stosowanie się do reguł etycznych wyszczególnionych przez Kościół jest bowiem niczym innym jak spełnianiem woli Bożej.

Punktem wyjściowym dla etyki katolickiej jest Dekalog. Zasady moralności katolickiej zostały zawarte i opisane w licznych dokumentach, np. w zbiorach orzeczeń soborowych i papieskich, encyklikach papieskich, w listach pasterskich czy instrukcjach urzędów kościelnych. W przystępnej formie obowiązujące zasady etyczne można znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz w podręcznikach teologicznych.

Etyka katolika wypowiada się na temat współczesnych problemów i zagadnień, poruszając m.in. kwestie seksualności człowieka, antykoncepcji, aborcji, eutanazji, in vitro, transplantacji oraz klonowania. 

Polecamy również:

 • Integracja seksualna - religia

  Stosunek seksualny w świetle nauki katolickiej jest nie tylko zjawiskiem czysto biologicznym, lecz także znakiem komunii duchowej między dwiema osobami. Stanowi integralną część miłości – miłości małżonków.  Kościół katolicki odrzuca bowiem możliwość seksu przedmałżeńskiego oraz... Więcej »

 • Kościół katolicki a antykoncepcja

  Antykoncepcją (gr. anti – przeciw; łac. conceptio – poczęcie) nazywa się stosowanie specjalnych metod i środków w celu niedopuszczenia do zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik, a tym samym do zajścia w ciążę.  Więcej »

 • Kościół katolicki a aborcja

  Aborcja, czyli sztuczne przerwanie ciąży polega na usunięciu płodu z łona matki (co skutkuje jego uśmierceniem) za pomocą metod farmakologicznych lub medycznych. Więcej »

 • Eutanazja a Kościół katolicki

  Eutanazją nazywa się powszechnie przyspieszenie (eutanazja czynna) lub niezapobieganie śmierci (eutanazja bierna) w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Więcej »

 • Transplantacje a Kościół katolicki

  Transplantacją nazywa się przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43