Etyka katolicka

Etyka katolicka to ogół zasad i norm postępowania, który jest ściśle związany z doktryną katolicką, a co za tym idzie również z dogmatyką katolicką, kultem i katolicką nauką społeczną. Ma charakter heteronomiczny, co oznacza, że odwołuje się do obowiązków człowieka wobec Boga – normy postępowania muszą być przestrzegane przede wszystkim dlatego, że zostały ustalone przez Boga. Z tego też względu Kościół żąda, aby wszystkie nakazy były ściśle przestrzegane; ich słuszność jest niepodważalna. Stosowanie się do reguł etycznych wyszczególnionych przez Kościół jest bowiem niczym innym jak spełnianiem woli Bożej.

Punktem wyjściowym dla etyki katolickiej jest Dekalog. Zasady moralności katolickiej zostały zawarte i opisane w licznych dokumentach, np. w zbiorach orzeczeń soborowych i papieskich, encyklikach papieskich, w listach pasterskich czy instrukcjach urzędów kościelnych. W przystępnej formie obowiązujące zasady etyczne można znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz w podręcznikach teologicznych.

Etyka katolika wypowiada się na temat współczesnych problemów i zagadnień, poruszając m.in. kwestie seksualności człowieka, antykoncepcji, aborcji, eutanazji, in vitro, transplantacji oraz klonowania. 

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
słabe
kondradek_14 • 2020-11-24 10:12:18
fajne
szenino anino • 2020-11-23 20:48:13
Bardzo przydatne :))
Milka • 2020-11-23 17:28:48
Dobre ale ja tego nie wiedziałem
Szymon • 2020-11-23 14:33:33
fajny
Alek • 2020-11-23 11:13:48