Transplantacje a Kościół katolicki

Transplantacją nazywa się przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała).

Kościół katolicki przeszczep narządów uważa za „zgodny z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2296).

Natomiast oddawanie narządów po śmierci uznawane jest w katolickiej nauce społecznej za czyn szlachetny będący przejawem solidarności międzyludzkiej. 

Kościół odrzuca i uważa za moralnie nie do przyjęcia pobieranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Potępia także powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednego człowieka, nawet w sytuacji gdyby to miało przedłużyć życie innych osób, zgodnie ze stanowiskiem, że życie każdej istoty ludzkiej ma tę samą wartość. Ważne jest zatem, aby dar organu był dobrowolny i bezinteresowny i nie uwłaczał przy tym godności dawcy ani biorcy.

Papież Pius XII podkreślał, że każdy człowiek ma prawo rozporządzać swoim ciałem wedle własnego uznania, szczególnie dla celów szlachetnych, tj. aby pomóc chorym i cierpiącym bliźnim. Z kolei Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał dawców narządów krzewicielami życia i porównał ich do ofiarującego swoje życie za grzeszników Jezusa. Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów jest zatem zdecydowanie pozytywne i jest uznawane za realizację chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego.

Kościół nie akceptuje komercjalizacji transplantacji, czyli jakiegokolwiek handlu narządami.

Polecamy również:

 • Integracja seksualna - religia

  Stosunek seksualny w świetle nauki katolickiej jest nie tylko zjawiskiem czysto biologicznym, lecz także znakiem komunii duchowej między dwiema osobami. Stanowi integralną część miłości – miłości małżonków.  Kościół katolicki odrzuca bowiem możliwość seksu przedmałżeńskiego oraz... Więcej »

 • Kościół katolicki a antykoncepcja

  Antykoncepcją (gr. anti – przeciw; łac. conceptio – poczęcie) nazywa się stosowanie specjalnych metod i środków w celu niedopuszczenia do zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik, a tym samym do zajścia w ciążę.  Więcej »

 • Kościół katolicki a aborcja

  Aborcja, czyli sztuczne przerwanie ciąży polega na usunięciu płodu z łona matki (co skutkuje jego uśmierceniem) za pomocą metod farmakologicznych lub medycznych. Więcej »

 • Eutanazja a Kościół katolicki

  Eutanazją nazywa się powszechnie przyspieszenie (eutanazja czynna) lub niezapobieganie śmierci (eutanazja bierna) w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Więcej »

 • Kościół katolicki a klonowanie

  Klonowaniem nazywa się otrzymywanie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika. Jest to tzw. klonowanie reprodukcyjne. Obecnie prowadzone są także próby tzw. klonowania terapeutycznego u ludzi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53