Pius XII - biografia, encykliki, dokonania, a Holocaust

Pius XII, a właściwie Eugenio Pacelli, przyszedł na świat 2 marca 1876 w Rzymie. Wywodził się z rodu, który należał do starej szlachty włoskiej silnie związanej z Watykanem (była to tzw. czarna arystokracja). Ojciec Eugenio –  Filip – był wysoko postawionym adwokatem.

W 1894 r. Pacelli ukończył renomowane Liceum Visconti w Rzymie i wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1899 r. Trzy lata później zdobył doktorat z prawa świeckiego i kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ukończonych studiach rozpoczął praktykę w Kurii Rzymskiej (w Sekretariacie Stanu). W krótkim czasie udało mu się otrzymać tytuł szambelana papieskiego oraz prałata domowego, co oznaczało, że pełnił służbę przy osobie samego papieża. W 1914 r. objął stanowisko sekretarza Kongregacji ds. Kościoła. Równocześnie wykładał na rzymskich uczelniach i wiele podróżował, gdyż był wysłannikiem papieża Benedykta V w misjach urzędowych.

W 1917 r. Eugenio Pacelli został mianowany nuncjuszem w Bawarii, a następnie Benedykt XV konsekrował go na arcybiskupa tytularnego Sardes. Trzy lata później Pacelli otrzymał nominację na nuncjusza w Berlinie. Łącznie spędził w Niemczech ponad 10 lat. W 1929 r. został kardynałem, a rok później sekretarzem stanu w Watykanie. Był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XI (1929-1939). Zasłynął z licznych podróży oraz wielu konkordatów, które zawarł m.in. z Austrią, Niemcami, Jugosławią i Portugalią. Od 1 kwietnia 1935 do momentu elekcji był także kamerlingiem (skarbnikiem kolegium kardynałów; obowiązkiem kamerlinga jest m.in. zwołanie konklawe po śmierci papieża).

W dniu swoich 63. urodzin, 2 marca 1939 r., Eugenio Pacelli został wybrany papieżem. Po raz pierwszy w historii ceremonia koronacji była transmitowana przez radio. Papieskie hasło brzmiało: „Pokój jest dziełem sprawiedliwości”.

W szóstym miesiącu pontyfikatu Piusa XII wybuchła II wojna światowa. Papież, obawiając się represji niemieckich wobec duchowieństwa i wiernych, uchylił się od otwartego potępienia nazistowskich zbrodni. Krytycy oskarżają go o brak reakcji na eksterminację 6 mln Żydów. Z tego względu do dziś część historyków określa go mianem „papieża Hitlera”, a postać Piusa XII wciąż budzi skrajne emocje. Kościół zdecydowanie zaprzecza jakiejkolwiek współpracy papieża z nazistami. Watykan, chcąc zakończyć te spekulacje, zapowiada otwarcie tajnych archiwów z czasów pontyfikatu Piusa XII.

Należy podkreślić, że obok tych zarzutów przeciwników Piusa XII, pojawiają się również głosy oceniające działalność papieża w czasie II wojny światowej pozytywnie. Wśród zwolenników Piusa XII są również Żydzi, co niejako podważa tezę, jakoby Ojciec Święty popierał działania antysemickie Hitlera. W 1945 r. w Watykanie za wysiłki na rzecz ratowania Żydów papieżowi podziękowała osobiście delegacja 80 byłych więźniów obozów koncentracyjnych. W tym samym roku Światowy Kongres Żydów ofiarował 20 tys. dolarów na prowadzone przez Watykan instytucje charytatywne jako wyraz wdzięczności za pomoc wyznawcom judaizmu w okresie prześladowań. Szacuje się, że papież  Pius XII bezpośrednio i pośrednio przyczynił się do ocalenia kilkuset tysięcy członków narodu wybranego. Kazał m.in. otworzyć dla nich rzymskie klasztory, w których mogli się schronić.

Pius XII po II wojnie światowej zdecydowanie zwalczał komunizm, czego dowodem jest dekret Świętego Oficjum z 1947 r., który zabraniał katolikom pod groźbą ekskomuniki współdziałania z partiami komunistycznymi.

Papież w trakcie swojego pontyfikatu skupił się nie tylko na sprawach zagranicznych (czego wymagały od niego okoliczności historyczne),

Polecamy również:

 • Pius XI - historia, biografia, encykliki, zasługi

  Ambrogio Damiano Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, przyszedł na świat 31 maja 1857 r. w Desio koło Mediolanu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1879 r. Studia uniwersyteckie w Rzymie zakończył trzema doktoratami: z prawa kanonicznego, teologii oraz filozofii. Więcej »

 • Jan XXIII - biografia, poglądy, pontyfikat

  Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII, urodził się w 1881 roku w Sotto il Monte, zmarł w 1963 roku w Watykanie. Na Stolicy Piotrowej zasiadał w latach 1958-1963. W 2000 roku został uznany błogosławionym Kościoła Katolickiego, zaś 3 lipca 2013 r. papież Franciszek ogłosił, iż odbędzie się... Więcej »

 • Paweł VI - biografia, poglądy, pontyfikat

  Paweł VI (Giovanni Battista Montini) urodził się 26 września 1897 roku w Concesio. W dzieciństwie wyróżniał się zdolnościami do nauki. Przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1920 roku w Brescii. Studiował filozofię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz literaturę na... Więcej »

 • Jan Paweł I - życiorys, poglądy, zasługi

  Jan Paweł I, a właściwie Albino Lucani, przyszedł na świat 17 października 1912 r. we wsi Forno di Canale (dzisiaj Canale d'Agordo) we Włoszech. Wychował się w ubogiej rodzinie robotniczej. W 1923 r. w wieku zaledwie 12 lat wstąpił do seminarium w Veltre. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lipca 1935 r. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14