Ojcowie Kościoła katolickiego - kim byli, pisma, imiona, historia

Ojcami Kościoła (łac. Patres Ecclesiae) nazywa się wszystkich pisarzy i teologów chrześcijańskich, którzy działali we wczesnym okresie chrześcijaństwa, tj. od II-VIII w., i których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Do dziś cieszą się oni szczególnym autorytetem w sprawach doktrynalnych.

Przyjmuje się oficjalnie, że okres Ojców Kościoła na Zachodzie skończył się ze śmiercią św. Izydora z Sewilli (ok. 560-636 r.), a na Wschodzie ze śmiercią św. Jana Damasceńskiego (ok. 675-ok. 749 r.).

Do Ojców Kościoła zaliczani są m.in. Justyn, Ireneusz z Lyonu, Orygenes, Klemens Aleksandryjski, Bazyli Wielki, Ambroży, Hieronim ze Strydonu, Augustyn, Grzegorz z Nazjanu, Grzegorz z Nyssy, Atanazy Wielki, Cyryl Jerozolimski, Pseudo-Dionizy Areopagita, św. Jan Chryzostom.

Spośród Ojców Kościoła wyróżnia się tzw. Ojców Apostolskich. Do ich grona zaliczani są najstarsi pisarze kościelni, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. Do Ojców tych zwykło się zaliczać: św. Klemensa I Rzymskiego, papieża (zm. ok. 96 r.), św. Ignacego z Antiochii (zm. ok. 107 r.), św. Papiasza (zm. ok.130r.), św. Polikarpa (zm. ok. 156 r.), Hermasa – autora Pasterza (II wiek), autora Didache (I w.), autora Listu Barnaby (I w.).

Ponadto wyróżnia się doktorów Kościoła. Tytuł ten nadawany jest od XIII w. świętym, którzy żyli w różnych epokach, ale odznaczyli się niezwykłą wiedzą i obroną wiary.

Do najstarszych doktorów Kościoła zalicza się 4 wielkich doktorów Kościoła wschodniego: świętych Atanazego, Bazylego, Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma oraz 4 wielkich doktorów Kościoła zachodniego: Ambrożego ,Hieronima, Augustyna i Grzegorza Wielkiego.

Do grona ponad trzydziestu doktorów Kościoła należą także kobiety: św. Teresa z Avili, św. Katarzyna Sieneńska, św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz św. Hildegarda z Bingen.

Polecamy również:

 • Św. Hieronim ze Strydonu - życiorys, informacje, poglądy

  Święty Hieronim, zaliczany do grona doktorów Kościoła, przyszedł na świat około 345 r. w Strydonie (dzisiejsza Chorwacja bądź Słowenia). Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej rodziny. Dzięki zamożności swoich rodziców udał się na studia do Rzymu, gdzie pobierał nauki u mistrzów łaciny i retoryki. Więcej »

 • Św. Augustyn z Hippony - poglądy, dzieła, jako Ojciec Kościoła

  Święty Augustyn jest zaliczany do grona Ojców Apostolskich oraz doktorów Kościoła. Przyszedł na świat się 13 listopada 354 r. w Tagaście (tereny północnej Afryki), w średniozamożnej rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Chociaż jego matka Monika (późniejsza święta) była... Więcej »

 • Św. Polikarp ze Smyrny - informacje, patron

  Św. Polikarp urodził się około 80-82 r. w rodzinie greckiej. Był ukochanym uczniem Jana Apostoła. To właśnie św. Jan miał ustanowić Polikarpa biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji). Swoim Kościołem rządził około sześćdziesięciu lat. Więcej »

 • Św. Jan Chryzostom - biografia, dzieła, patron

  Św. Jan Chryzostom przyszedł na świat ok. 349 r. w arystokratycznej rodzinie chrześcijańskiej, w stolicy ówczesnej prowincji syryjskiej – w Antiochii. We wczesnym dzieciństwie został osierocony przez ojca Sekundusa, wysokiej rangi oficera. W tej sytuacji wychowaniem Jana zajęła się jego matka... Więcej »

 • Euzebiusz z Cezarei - kim był, jako Ojciec Kościoła. Był chrześcijaninem czy poganinem?

  Euzebiusz przyszedł na świat około 265 r. na terenie Palestyny, najprawdopodobniej w Cezarei. Tam też pobierał nauki od Pamila (Pamfiliusza), z którym wspólnie napisał „Obronę Orygenesa”. Około 313 r. został biskupem miasta i nie opuścił swojego Kościoła aż do śmierci w 339/340 r. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19