Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem, które nawiązuje do drogi, jaką odbył Jezus od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty, gdzie poniósł śmierć na krzyżu. Mękę Chrystusa rozważa się w 14 symbolicznych stacjach, przy czym tylko dziewięć z nich znajduje swoją podstawę w Piśmie Świętym.

Stacje zostały wyodrębnione w XI-XIII wieku, czyli w okresie wypraw krzyżowych. Wówczas zakony franciszkanów oraz dominikanów zaczęły organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Następnie, kiedy udało się przejąć w I poł. XIV wieku opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi, rozwinął się kult „dróg”, czyli drogi Jezusa na Golgotę. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstało nabożeństwo Drogi Krzyżowej i jej stacje. Ich aktualna forma sięga natomiast pierwszej połowy XVII w.  Z kolei sama nazwa Droga Krzyżowa została wprowadzona w 1458 r. Jednym z propagatorów tego nabożeństwa był wówczas Św. Leonard z Porto Maurizio.

Do upowszechnienia Drogi Krzyżowej doszło, kiedy Stolica Apostolska wyznaczyła odpusty za udział w nabożeństwie. Obecnie odpust zupełny można uzyskać, jeśli spełni się następujące warunki:

1) odprawienie nabożeństwa przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
???
??? • 2020-09-23 19:46:43
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47