Polscy męczennicy chrześcijańscy. Czym jest męczeństwo?

Czym jest męczeństwo

Męczeństwem (gr. martyr – „świadek”) nazywa się dobrowolne przyjęcie śmierci za wiarę w Chrystusa bądź za jakąś cnotę, która odnosi się do Boga. Męczennik poddaje się cierpieniom i śmierci z powodu swojej miłości do Chrystusa; w ten sposób Go naśladuje. Od samego początku Kościół uważał męczeństwo za „chrzest krwi”, mogący zastąpić chrzest sakramentalny. Księgę liturgiczną zawierającą spis męczenników (oraz innych świętych i błogosławionych) nazywa się Matryrologium (Martyrologium Romanum). Wielu męczenników zostało wyniesionych na ołtarze. W procesie kanonizacji musi być dobrze poznana zarówno osoba męczennika, jak i wskazany jego prześladowca (może to być osoba fizyczna, prawna bądź prześladowca zbiorowy np. wrogi system totalitarny).

Polscy męczennicy

Św. Stanisław  ze Szczepanowa (ok.1030-1079 r.) – biskup Krakowa, który został zamordowany przez króla Bolesława Śmiałego. Motywy, które kierowały władcą pozostają nieznane. Według kronikarza Wincentego Kadłubka przyczyną zamachu był fakt, że Stanisław jako jedyny miał odwagę upomnieć króla, a następnie rzucił na niego klątwę, przez co nie tylko wykluczył go z Kościoła, ale także zwolnił od posłuszeństwa poddanych. To wydarzenie rozwścieczyło Bolesława tak bardzo, że 11 kwietnia 1079 roku udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej zabił biskupa uderzeniem w głowę (potwierdzają to badania archeologiczne). Potem nakazał ciało Stanisława poćwiartować. Powszechnie znana jest legenda o cudownym zrośnięciu się porąbanych kości. Straszliwy czyn królewski wzbudził w całym kraju takie oburzenie, że Bolesław Śmiały musiał schronić się na Węgrzech i już nigdy nie powrócił do Polski.

Pięciu Braci Męczenników – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn nazywani wspólnie Pięcioma Braćmi Męczennikami (pomimo braku rzeczywistego pokrewieństwa), byli misjonarzami i pierwszymi męczennikami Polski. Zostali zamordowani w nocy 10 na 11 listopada 1003 r. podczas napadu rabunkowego. Powodem napadu na nich stało się srebro ofiarowane im przez Bolesława Chrobrego na prowadzenie misji, a które nota bene oddali i nie posiadali go w noc mordu. Z zeznań zabójców wynika, że bracia przyjęli śmierć ze spokojem i z radością: „O jak dobrze jest nam, którym samo miłosierdzie Zbawiciela zesłało noc tak dobrą i godzinę tak szczęśliwą, na jaką nie zasłużyliśmy naszymi uczynkami. Niech wam Bóg błogosławi, ponieważ dobrodziejstwo nam wyświadczacie”.

Bł. Sadok i jego Towarzysze – polscy dominikanie, którzy zostali zamordowani w klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu zimą 1259/1260 r. przez Tatarów (w czasie ich drugiego najazdu na Polskę). Według relacji Jana Długosza (XV w.) klasztor został podpalony, a 49 zakonników śpiewało wówczas Salve Regina. Ich kult rozpoczął się zaraz po śmierci, ale dopiero papież Pius VII 18 listopada 1807 r. zezwolił oficjalnie na oddawanie im czci publicznie. W ikonografii bł. Sadok przedstawiany jest z Towarzyszami w dominikańskich habitach, gdy czyta im z otwartej księgi; niekiedy ukazywany jest w scenie męczeństwa – przeszywany strzałami. Wspomnienie liturgiczne przypada na 2 czerwca.

Św. Andrzej Bobola (1591-1657 r.) – duszpasterz, który odznaczał się wyjątkową żarliwością o zbawienie dusz. Oddawał się pracy misyjnej nad ludem, chodząc po wioskach od domu do domu i nauczając. Udało mu się nawrócić na katolicyzm wielu prawosławnych. Ze względu na gorliwość nadano mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”. Jego zapał był powodem wrogości ze strony ortodoksów. W „obronie” prawosławnych wystąpili Kozacy. Z ich rąk Andrzej Bobola poniósł śmierć męczeńską w Janowie na Polesiu w dniu 16 maja 1657 r. Odszedł do Pana w opinii świętości. Jego męczeństwo jest uznawane za jedno z najokrutniejszych w historii.

Św. Maksymilian Kolbe (1894-1941 r.) –był kapłanem, który w maju 1941 r. trafił do obozu w Oświęcimiu,  gdzie stał się numerem 16670. Tam ofiarował życie dobrowolnie na śmierć głodową za swojego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Przyzwyczajony do głodu ojciec Kolbe przeżył dwa tygodnie bez kruszyny chleba i kropli wody. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity przez hitlerowców zastrzykiem trucizny, jako jeden z ostatnich więźniów zamkniętych w bunkrze. Warto nadmienić, że dzięki ofierze ojca Maksymiliana Franciszek Gajowniczek zmarł dopiero w 1995 r. w wieku 94 lat.

Bł. Jerzy Popiełuszko (1947-1984 r.) – był kapelanem Solidarności, wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych w czasach komunistycznych. Zarzucano mu, że działa na szkodę interesów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nadużywa funkcji kapłana, czyniąc Kościół miejscem propagandy antypaństwowej. W środkach masowego przekazu, podległych reżimowi był przedstawiany jako oszust i skandalista. 19 października 1984 r. został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (SB) i uprowadzony, a 30 października ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało kapłana.

Bł. Karolina Kózkówna (1989-1914 r.) – była niezwykle pobożnym i obowiązkowym dzieckiem. Nie rozstawała się z różańcem, modliła się w dzień i w nocy, była posłuszna swoim rodzicom i otaczała troską młodszych braci oraz siostry. Odznaczała się pracowitością i bardzo dobrze uczyła. W swojej parafii była we wsi Zabawa została członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości (złożyła ślub czystości) oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Niemal codziennie uczestniczyła we Mszy św. i nabożeństwach. Zginęła 18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją tego dnia z domu i bestialsko zamordował w lesie, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo.

Bł. 108 męczenników –  13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej w Warszawie Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej: 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary. Ich wspomnienie obchodzone jest 12 czerwca. W Polsce parafie pod wezwaniem Błogosławionych 108 męczenników znajdują się w Powierciu (diecezja włocławska) i Malborku (diecezja elbląska). Kaplica bł. 108 Męczenników znajduje się także w sanktuarium w Licheniu.

Polecamy również:

 • Św. Stanisław - biografia, zasługi, patronat

  Św. Stanisław urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie koło Bochni (ziemia krakowska). Pochodził z możnego rodu Turzynów – najprawdopodobniej cała wioska należała do jego rodziny. Więcej »

 • Św. Andrzej Bobola - biografia, zasługi, patronat

  Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej i religijnej rodziny. Nauki pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie.  Więcej »

 • Pięciu Braci Męczenników - biografie, kult

  Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, nazywani wspólnie Pięcioma Braćmi Męczennikami (pomimo braku rzeczywistego pokrewieństwa), byli pierwszymi męczennikami Polski. Nie wszyscy jednak byli Polakami – św. Jan i św. Benedykt pochodzili z Włoch. Więcej »

 • Św. Maksymilian Kolbe - biografia, zasługi, patronat

  Rajmund (imię Maksymiliana Kolbe z chrztu) urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi, ale dzieciństwo spędził w Pabianicach. Jego rodzice, Juliusz i Marianna Kolbe, zajmowali się chałupniczym tkactwem. Więcej »

 • Bł. Jerzy Popiełuszko - biografia, zasługi

  Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. Dwa dni później został ochrzczony w kościele w Suchowoli. Wówczas otrzymał imię swojego stryja –  Alfons (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium). W latach nastoletnich był... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43