Bł. Jerzy Popiełuszko - biografia, zasługi

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. Dwa dni później został ochrzczony w kościele w Suchowoli. Wówczas otrzymał imię swojego stryja –  Alfons (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium). W latach nastoletnich był ministrantem. Po maturze, w 1965 r., wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie studiował przez siedem lat. W międzyczasie odbył dwuletnią służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach. Wyróżnił się odwagą w obronie swoich katolickich przekonań – nie pozwolił sobie odebrać medalika i różańca, za co był nękany przez władze wojskowe.

Po odbytej służbie wojskowej Jerzy Popiełuszko powrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk samego kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Świętej Trójcy w podwarszawskich Ząbkach. W 1975 r. został przeniesiony do stolicy, gdzie pełnił posługę kapłańską w parafiach p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.  Działał bardzo aktywnie, m.in. prowadził konwersatoria dla studentów medycyny, kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser oraz organizował obozy rekolekcyjne. Był również członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji- diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki.

Ks. Jerzy Popiełuszko brał również udział w organizacji dwóch wizyt papieskich (w 1979 i 1983 r.). Był wówczas przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie, dbając o opiekę zdrowotną pielgrzymów. Duszpasterstwo ks. Jerzego nie było jednak nakierowane wyłącznie na środowiska medyczne i młodzieżowe; był także mocno zaangażowany duszpasterstwo świata pracy i związany z „Solidarnością”, której został kapelanem. Pomimo prześladowań ze strony władz państwowych, został prawdziwym obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy w tych trudnych dla Polski czasach. Główną dewizę przejął od Jana Pawła II: zło należy zwyciężać dobrem. Protestował przeciw aktom bezprawia i przemocy.

W stanie wojennym ks. Popiełuszko odprawiał nabożeństwa za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Utrzymywał również kontakt ze strajkującymi robotnikami – regularnie do nich przychodził, odprawiał kolejne Msze, spowiadał, chrzcił i udzielał ślubów. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Wówczas nasiliły się szykanowania ze strony władz komunistycznych.  Ksiądz Popiełuszko był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Zarzucano mu, że działał na szkodę interesów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nadużywał funkcję kapłana, czyniąc Kościół miejscem propagandy antypaństwowej. W środkach masowego przekazu, podległych reżimowi, ks. Jerzy przedstawiany był jako oszust i skandalista.

Liczne ataki nie zniechęciły jednak ks. Popiełuszki, który w  1982 r. zainicjował pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasna Górę. Przerodziła się ona w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Ówczesne władze, zdając sobie sprawę, że kapłan się nie podda, zaczęły czyhać na jego życie. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później – 19 października 1984 r. Wówczas ks. Popiełuszko został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (SB) i uprowadzony, a 30 października ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało kapłana.

Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany 3 listopada 1984 r. w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Mszę pogrzebową sprawował kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Obok dostojników kościelnych, w pogrzebie uczestniczyło prawie milion wiernych i przekształcił się on w wielką manifestację antykomunistyczną. Grób Jerzego Popiełuszki stał się miejscem pielgrzymek i oficjalnych wizyt, m.in. Jana Pawła II, wiceprezydenta USA Georga Busha i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

W oczach Kościoła ks. Jerzy Popiełuszko zmarł śmiercią męczeńską za wiarę. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się jego beatyfikacja. Został również odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego w 2009 r.

Wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszko Kościół obchodzi 19 października.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
Rajmund
2020-05-18 12:32:01
Przydatne :)
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53