Piramidy wieku

Wyjaśnij czym są piramidy wieku oraz opisz ich budowę w zależności od rodzaju.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.05.2020 15:53

Piramidy wieku to wykresy określające populacje rozwijające się, ustabilizowane i wymierające.

Piramida wieku dla populacji rozwijającej się ma szeroką podstawę oraz wąski szczyt, co oznacza, że występuje w niej dużo osobników młodocianych, a niewiele starzejących się. 

Piramida wieku dla populacji ustabilizowanej posiada poszczególne części o podobnej szerokości, lekko zwęża się ku górze. Udział poszczególnych grup wiekowych jest stały.

Piramida wieku dla populacji wymierającej jest najszersza w środkowej części, co oznacza, że najliczniej występują w niej osobniki będące w okresie rozrodczym. Osobników młodocianych jest dużo mniej.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza