Bractwo Piusa X - lefebryści - kim są, ekskomunika

Bractwo św. Piusa X jest największym i najstarszym ugrupowaniem tradycjonalistów katolickich. Powstało w 1969 r. Jego założycielem był arcybiskup Marcel Lefebvre, stąd polska potoczna nazwa brzmi „lefebryści”.

Początkowo Bractwo Piusa X działało w ramach Kościoła katolickiego. Sytuacja uległa zmianie po tym, jak w 1976 r. arcybiskup Lefebvre udzielił święceń prezbiteriatu klerykom Bractwa bez przyzwolenia miejscowego ordynariusza. Było to niezgodne z przepisami prawa kanonicznego, dlatego 22 lipca 1976 r. papież Paweł VI zawiesił działanie Bractwa, a Lefebvre'a ukarał suspensą (czyli zawiesił w czynnościach kapłańskich). 

Ponowny konflikt Marcela Lefebvre'a ze Stolicą Apostolską miał miejsce w 1988 r. Wówczas objęty suspensą arcybiskup bez zgody papieża konsekrował czterech biskupów. W odpowiedzi na to wydarzenie Jan Paweł II ogłosił w liście apostolskim Ecclesia Dei, że arcybiskup Lefebvre i wszyscy wyświęceni przez niego biskupi zaciągnęli na siebie ekskomunikę latae sententiae (wiążącą mocą samego prawa), ponieważ udzielenie święceń miało miejsce bez mandatu Stolicy Apostolskiej. Część dotychczasowych zwolenników Lefebvre opuściła wtedy Bractwo św. Piusa X i 18 lipca 1988 r. za zgodą

Polecamy również:

  • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

    Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

  • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

    Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Więcej »

  • Starokatolicyzm - zasady, w Polsce. Starokatolicyzm a katolicyzm

    W 1870 r. Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Został on odrzucony przez 65 biskupów oraz 21 arcybiskupów (w tym kilku kardynałów i prymasów), którzy reprezentowali  elitę ówczesnego środowiska teologów... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ten wykres jest zły. Połączenie przemian 3 i 4 w taki sposób jest niedopuszczalne i my...
Mr G. • 2021-01-23 12:33:29
2
kk • 2021-01-22 14:02:14
czasownik Amerykę osoba liczba czas rodzaj ...
maja kaja • 2021-01-22 12:34:31
Frankowi- germański lud barbarzyński.
ANONIM • 2021-01-22 11:10:48
nieeeeee pomocneeeee
ja bo kto inny • 2021-01-22 09:16:29