Katolicyzm - religia

Katolicyzmem (gr. katholikos – powszechny) określa się treść nauczania Kościoła katolickiego, czyli największej na świecie chrześcijańskiej wspólnoty wyznaniowej. Liczba katolików w 2011 r. wynosiła 1,21 miliarda , co stanowi 17,5%  wszystkich ludzi na kuli ziemskiej i ponad połowę ogółu chrześcijan.

Na czele Kościoła katolickiego stoi papież, czyli biskup Rzymu, który uważany jest za następcę świętego Piotra. Przypisuje się mu prymat w Kościele i nieomylność. Wybierany jest po śmierci poprzednika lub jego rezygnacji przez konklawe (zgromadzenie kardynałów). Siedziba papieża znajduje się w Watykanie (zachodnia część Rzymu). W wypełnianiu pasterskiej posługi wspomaga go Kuria Rzymska.

Doktryna Kościoła katolickiego opiera się na dwóch źródłach wiary: Piśmie Świętym i Tradycji. Za jej formułowanie odpowiedzialny jest nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła (zwany również Magisterium Kościoła), który stanowi kolegium biskupów (sobór) z biskupem Rzymu (papieżem) na czele.

Ustanowione pod natchnieniem Ducha Świętego przez Magisterium dogmaty (prawdy wiary) nie podlegają społecznej dyskusji i są wiążące dla wszystkich wyznawców. Za prawowierne głoszenie doktryny Kościoła katolickiego i szeroko pojętą obronę wiary katolickiej odpowiada z kolei Kongregacja Nauki Wiary. Zajmuje się m.in. weryfikacją pism teologicznych pod kątem zgodności z przyjętą doktryną oraz publikuje dokumenty o charakterze doktrynalnym, dyscyplinarnym i dotyczące sakramentów.

Kościół katolicki uznaje 21 soborów powszechnych (od Soboru Nicejskiego I w 325 r. do  II Soboru Watykańskiego, obradującego w latach 1962-1965), podczas gdy Kościół prawosławny przyjmuje postanowienia tylko  siedmiu pierwszych, kwestionując, podobnie jak protestanci, moc wiążącą ustaleń przyjętych na pozostałych czternastu.

Katolicyzm przyjmuje siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, pokutę, sakrament chorych (namaszczenie chorych), kapłaństwo, małżeństwo. Jest jedynym odłamem chrześcijaństwa, który głosi istnienie czyśćca jako miejsca, gdzie dusza człowieka może trafić po śmierci. Kanon Biblii katolickiej składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu.

W katolicyzmie istnieje rozbudowany kult świętych oraz kult maryjny. W 1854 r. papież Pius IX ogłosił dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”, a w 1950 r. papież Pius XII dogmat  „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” (w prawosławiu mówi się o Zaśnięciu Bogurodzicy).

W Kościele katolickim hierarchia święceń składa się z trzech stopni: diakonatu (diakoni), prezbiteriatu (księża) i episkopatu (biskupi). Duchownych obowiązuje celibat. Podstawowymi jednostkami administracyjnymi są diecezje i parafie, a pomocniczymi metropolie (prowincje kościelne) i dekanaty. Praktyczne życie kościelne zaś jest regulowane przez prawo kanoniczne (Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich).

Podział katolicyzmu                                      

Kościół katolicki dzieli się na:

- Kościół rzymskokatolicki – zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim. Jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy Apostolskiej) w 2010 r. do Kościoła łacińskiego należało ok. 1 mld 130 mln ludzi, co stanowi ok. 98,5% katolików w ogóle.

- Katolickie Kościoły wschodnie – do których grona zalicza się: Kościół chaldejski (wyodrębniony ze Wschodniego Kościoła asyryjskiego), Malabarski Kościół katolicki, Kościół katolicki ormiański, Kościół katolicki koptyjski, Kościół katolicki

Polecamy również:

 • Starokatolicyzm - zasady, w Polsce. Starokatolicyzm a katolicyzm

  W 1870 r. Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Został on odrzucony przez 65 biskupów oraz 21 arcybiskupów (w tym kilku kardynałów i prymasów), którzy reprezentowali  elitę ówczesnego środowiska teologów... Więcej »

 • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Więcej »

 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

 • Tradycjonalizm katolicki - Sedewakantyzm

  Tradycjonalizmem katolickim nazywa się nurt katolicyzmu, który wyłonił się na skutek sprzeciwu części duchowieństwa wobec postanowień Soboru Watykańskiego II. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
999
• 2023-04-01 12:20:07
popłakałam się na tym filmie ????
• 2023-04-01 11:48:41
Która to strona w książce
• 2023-03-31 08:20:21
Cygvuhbuuh
• 2023-03-31 07:56:39
Gosha, a nie beatrycze odebrała ho z lotniska
• 2023-03-30 20:41:26