Historia powszechna po 1945 r.

Rok 1945 wyznacza w historii świata początek nowej ery. Po sześciu latach ciężkich walk koalicji najsilniejszych ówczesnych mocarstw udało się  pokonać wojska Osi i doprowadzić do upadku ideologii faszystowskich. Już wkrótce jednak okazało się, że rozbieżności pomiędzy Aliantami są zbyt duże, by rozejm między nimi mógł się utrzymywać. Jeszcze w roku 1945 byli sojusznicy stawali się dla siebie wrogami.

Dzięki zwycięstwu w wojnie ZSRR było w stanie znacznie poszerzyć swoją strefę wpływów na kraje Europy Wschodniej, w późniejszym zaś okresie silnie zaznaczyło swoją obecność także w Azji i Afryce. Z kolei Europa Zachodnia oparła swoje losy na sojuszu wojskowym i politycznym z USA, obejmującego także część państw azjatyckich i kraje Dominium Brytyjskiego. Z czasem dwa obozy rozpoczęły ze sobą rywalizację ideologiczną, gospodarczą i militarną, hamowaną jedynie przez fakt posiadania przez obie strony broni jądrowej. Rozpoczął się okres zmagań znany jako Zimna Wojna, symbolem której jest niewątpliwie dokonany pod koniec lat 40. faktyczny podział Europy na komunistyczną i kapitalistyczną.

Druga  połowa XX wieku to okres rozwoju nauki i kultury, zwłaszcza nowych, nieznanych wcześniej gatunków sztuki. Pojawiły się też pierwsze nowoczesne subkultury młodzieżowe, z hippisami na czele. Rozwój techniki spowodował upowszechnienie się szeregu wynalazków, w tym powszechnego dostępu do telewizji.

Był to też okres rozpadu dawnych imperiów kolonialnych i zmierzch panowania Europy nad światem. W miejsce dawnych kolonii powstawały niezależne państwa, często jednak o bardzo słabych rządach i zacofane ekonomicznie. Już wkrótce stały się one polem walk o wpływy pomiędzy komunistami a państwami Zachodu. Krwawe konflikty wywołane przez obie strony trwają niekiedy aż po dzień dzisiejszy,

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
lulll
Anonimek • 2020-10-26 12:07:17
kdaglvkf;djg;jf;kjgdk;fjbfjkbjjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj...
ohah • 2020-10-26 09:26:26
UwU
UwU • 2020-10-26 09:04:45
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06