Historia powszechna po 1945 r.

Rok 1945 wyznacza w historii świata początek nowej ery. Po sześciu latach ciężkich walk koalicji najsilniejszych ówczesnych mocarstw udało się  pokonać wojska Osi i doprowadzić do upadku ideologii faszystowskich. Już wkrótce jednak okazało się, że rozbieżności pomiędzy Aliantami są zbyt duże, by rozejm między nimi mógł się utrzymywać. Jeszcze w roku 1945 byli sojusznicy stawali się dla siebie wrogami.

Dzięki zwycięstwu w wojnie ZSRR było w stanie znacznie poszerzyć swoją strefę wpływów na kraje Europy Wschodniej, w późniejszym zaś okresie silnie zaznaczyło swoją obecność także w Azji i Afryce. Z kolei Europa Zachodnia oparła swoje losy na sojuszu wojskowym i politycznym z USA, obejmującego także część państw azjatyckich i kraje Dominium Brytyjskiego. Z czasem dwa obozy rozpoczęły ze sobą rywalizację ideologiczną, gospodarczą i militarną, hamowaną jedynie przez fakt posiadania przez obie strony broni jądrowej. Rozpoczął się okres zmagań znany jako Zimna Wojna, symbolem której jest niewątpliwie dokonany pod koniec lat 40. faktyczny podział Europy na komunistyczną i kapitalistyczną.

Druga  połowa XX wieku to okres rozwoju nauki i kultury, zwłaszcza nowych, nieznanych wcześniej gatunków sztuki. Pojawiły się też pierwsze nowoczesne subkultury młodzieżowe, z hippisami na czele. Rozwój techniki spowodował upowszechnienie się szeregu wynalazków, w tym powszechnego dostępu do telewizji.

Był to też okres rozpadu dawnych imperiów kolonialnych i zmierzch panowania Europy nad światem. W miejsce dawnych kolonii powstawały niezależne państwa, często jednak o bardzo słabych rządach i zacofane ekonomicznie. Już wkrótce stały się one polem walk o wpływy pomiędzy komunistami a państwami Zachodu. Krwawe konflikty wywołane przez obie strony trwają niekiedy aż po dzień dzisiejszy,

Polecamy również:

 • Portugalska rewolucja czerwonych goździków – geneza, przebieg, skutki

  Po upadku w Portugalii monarchii a potem rządów republikańskich, wprowadzono dyktaturę. Przewodził jej Antonio de Oliveira Salazar a potem Marcelo Caetano. System tych rządów charakteryzował się brakiem demokracji i trójpodziału władzy oraz zacofaniem w każdej dziedzinie życia społecznego i... Więcej »

 • Wojna rodezyjska – przyczyny, przebieg, skutki

  Rodezja w XX wieku była państwem nieuznawanym przez społeczność międzynarodową. Toczyła się w niej wojna domowa między mniejszościowym rządem białych osadników w Europy a czarnoskórymi rdzennymi mieszkańcami. Wydarzenia określane jako wojna rodezyjska miały miejsce w latach 1964-1979. Konflikt... Więcej »

 • Europejskie organizacje terrorystyczne

  W Europie, na przestrzeni lat, szczególnie XX wieku, działało wiele organizacji, które walcząc w obronie „sprawy“ stosowały działania oparte na terrorze i zastraszaniu. Przeprowadzały one wymierzone w cywili akty terroru z użyciem bomb i ładunków wybuchowych. Były to organizacje... Więcej »

 • Sytuacja i podział Niemiec po II wojnie światowej

  Przegrana Niemiec w czasie II wojny światowej oznaczała dla tego kraju koniec marzeń o panowaniu nad Europą, cel, jaki przywódcy państwa stawiali sobie od początku XX wieku. Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, geneza, definicja

  Zakończenie II wojny światowej przyniosło całkowitą zmianę układu sił na świecie, w wyniku załamania się starych imperiów europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy), na rzecz dwóch nowych supermocarstw. Zarówno USA, jak i ZSRR są uznawane głównymi zwycięzcami II wojny światowej. W... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
Lukasz
2022-07-12 15:12:25
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16