Praska Wiosna - przyczyny, historia, skutki

W roku 1968 przez całą Europę przetoczyła się fala protestów, inicjowanych głównie przez młode pokolenie, studentów i intelektualistów. Na zachodzie Europy zamieszki owe przybrały ogólnie charakter antywojenny, będący efektem zmęczenia napięciem Zimnej Wojny. W Europie Wschodniej z kolei miały one zwykle charakter antyradziecki, dążący do mniejszej zależności państw „demokracji ludowej” od ZSRR.

Najtragiczniejsze w skutkach stały się wystąpienia w Czechosłowacji, nazwane później „praską wiosną”. Władze komunistyczne w Czechosłowacji wzbudzały jedne z największych oporów społecznych w całym bloku wschodnim, głównie przez swoją niechęć do jakichkolwiek ustępstw i twarde trzymanie się linii partyjnej. Stąd też cichy społeczny opór, istniejący zwłaszcza wśród środowisk intelektualnych jeszcze przed 1968. Atmosfera owego roku doprowadziła jednak do całej serii wystąpień i protestów paraliżujących kraj. Aby odzyskać kontrolę, partia musiała zgodzić się na kompromis. Na czele kraju postawiono lubianego Alexandra Dubceka, umiarkowanego komunistę. Ogłosił on rewolucyjny jak na tamte czasy projekt reform, zbiorczo nazwanych „socjalizmem z ludzką twarzą”, a polegających na znaczącym złagodzeniu kursu polityki wewnętrznej i inwestycji w dziedziny socjalne.

Dubcek nie krytykował otwarcie sojuszu z ZSRR, jednakże jego reformy nie były uzgadniane z Moskwą. Na nieszczęście Czechosłowacji władzę w Moskwie sprawował już wtedy Leonid Breżniew, zwolennik poglądu, że wszelkie odstępstwa od normy w obozie komunistycznym należy szybko zwalczać, by nie stały się zarzewiem kontrrewolucji.

W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku siły zbrojne ZSRR, NRD, Polski, Węgier i Bułgarii wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. Operacja o kryptonimie „Dunaj” miała być rzekomo odpowiedzią na „prośbę o pomoc” radykalnych czechoslowackich komunistów. Dosyć prędko większość kraju została opanowana przez siły Układu Warszawskiego. Rząd Dubceka został aresztowany, a na jego miejsce wprowadzono posłusznych Moskwie komunistów. Wszelkie zamieszki zostały spacyfikowane. W następstwie interwencji radzieckiej system polityczny w Czechosłowacji uległ „zamrożeniu” aż do roku 1989.

Polecamy również:

 • Portugalska rewolucja czerwonych goździków – geneza, przebieg, skutki

  Po upadku w Portugalii monarchii a potem rządów republikańskich, wprowadzono dyktaturę. Przewodził jej Antonio de Oliveira Salazar a potem Marcelo Caetano. System tych rządów charakteryzował się brakiem demokracji i trójpodziału władzy oraz zacofaniem w każdej dziedzinie życia społecznego i... Więcej »

 • Wojna rodezyjska – przyczyny, przebieg, skutki

  Rodezja w XX wieku była państwem nieuznawanym przez społeczność międzynarodową. Toczyła się w niej wojna domowa między mniejszościowym rządem białych osadników w Europy a czarnoskórymi rdzennymi mieszkańcami. Wydarzenia określane jako wojna rodezyjska miały miejsce w latach 1964-1979. Konflikt... Więcej »

 • Europejskie organizacje terrorystyczne

  W Europie, na przestrzeni lat, szczególnie XX wieku, działało wiele organizacji, które walcząc w obronie „sprawy“ stosowały działania oparte na terrorze i zastraszaniu. Przeprowadzały one wymierzone w cywili akty terroru z użyciem bomb i ładunków wybuchowych. Były to organizacje... Więcej »

 • Sytuacja i podział Niemiec po II wojnie światowej

  Przegrana Niemiec w czasie II wojny światowej oznaczała dla tego kraju koniec marzeń o panowaniu nad Europą, cel, jaki przywódcy państwa stawiali sobie od początku XX wieku. Więcej »

 • Zimna wojna - przyczyny, geneza, definicja

  Zakończenie II wojny światowej przyniosło całkowitą zmianę układu sił na świecie, w wyniku załamania się starych imperiów europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy), na rzecz dwóch nowych supermocarstw. Zarówno USA, jak i ZSRR są uznawane głównymi zwycięzcami II wojny światowej. W... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43