Komunizm w Kambodży - rządy Czerwonych Khmerów

W roku 1975 komunistyczna organizacja Czerwonych Khmerów przejęła w wyniku zamachu stanu władzę w Kambodży, obalając panująca dotąd monarchię. Z pozoru wydawało się, że Kambodża stanie się kolejnym krajem azjatyckim, który wpadł w orbitę wpływów ZSRR bądź Chin. Nikt nie przypuszczał jednak, jaką skalę przybiorą „reformy”, jakie zaplanowali Khmerzy i jak zbrodnicze okażą się ich plany.

Władza Pol Pota jako swój główny cel przyjęła sobie walkę ze „zgniłymi” ideałami starej cywilizacji, na której gruzach należało zbudować nową. Stąd też wielkie wysiedlenia ludności z miast, które zostały praktycznie opuszczone. Wszyscy ludzie mieli pracować w komunach na wsiach, gdzie również dokonywano selekcji osób. Wszyscy podejrzani o skażenie „kapitalistyczne” bądź „intelektualne” (kategorie te były bardzo szerokie) mieli być przeznaczeni do „reedukacji”. W praktyce oznaczała ona zamknięcie w obozach pracy, gdzie systematycznie likwidowano „wrogów ludu”. Wielu z nich rozstrzeliwano zresztą od razu po „identyfikacji” - stąd też powstanie niesławnych „pól śmierci”, gruntów przeznaczonych wyłącznie pod egzekucje. Często reżim Pol Pota stosował makabryczne metody tortur w obozach czy egzekucji, jak na przykład przez zakopanie żywcem.  Jak we wszystkich państwach komunistycznych w parze z „czystką” wśród ludności szły różnorakie „reformy” pracy i gospodarki, w rezultacie powodując powracające klęski głodu i upadek całej produkcji.

Reżim Czerwonych Khmerów jest winny śmierci około 2,5 miliona obywateli Kambodży, czyli prawie jednej czwartej kraju. Został on złamany dopiero przez interwencję zewnętrzną obcych mocarstw (Wietnamu wspieranego przez Chiny i ZSRR) w roku 1979. Obliczając procentowo liczbę ofiar w stosunku do całej ludności kraju można uznać rządu komunistyczne w Kambodży za jeden z najbardziej przerażających i ludobójczych systemów w dziejach świata.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56