Zapisz równania reakcji otrzymywania propan-2-olu

 Wiedząc, że alkohole można otrzymać na 3 sposoby przez:

- addycję cząsteczki H2O do alkenu

- redukcję ketonów lub aldehydów

- substytucję atomu chlorowca przez grupę –OH w alkilowym halogenku

Zapisz równania reakcji otrzymywania propan-2-olu wszystkimi wymienionym wyżej sposobami.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 14:44

Równanie reakcji addycji cząsteczki H2O do alkenu:

CH2=CH-CH3 + H2O → CH3CH(OH)CH3

Równanie reakcji redukcji ketonu:

CH3-(C=O)-CH3 + H2 → CH3CH(OH)CH3

Równanie reakcji substytucji atomu chlorowca:

CH3CHClCH3 + NaOH → CH3CH(OH)CH3 + NaCl

Dzięki! 7
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza