Oblicz objętość amoniaku potrzebną do otrzymania etyloaminy

Jedną z metod otrzymywania etyloaminy jest katalityczna redukcja etanalu w atmosferze amoniaku. Proces ten przeprowadza się w obecności katalizatora niklowego, zgodnie z poniższym równaniem:

CH3CHO + NH3 + H2 → CH3CH2NH2 + H2O

Oblicz ile dm3 amoniaku w warunkach normalnych przereaguje z 154g  etanalu w procesie otrzymywania etyloaminy. Wynik podaj z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:16

Obliczamy masę molową etanalu:

MCH3CHO = 44 g/mol

Obliczamy objętość amoniaku która przereagowała z etanalem. Zgodnie ze stechiometria reakcji, 1 mol etanalu, czyli 44 g, reagują z 1 molem amoniaku, czyli 22,4 dm3 w warunkach normalnych:

44 g CH3CHO – 22,4 dm3 NH3

154 g CH3CHO – x dm3 NH3

x = 78,4 dm3 NH3

 

Odpowiedź: W reakcji z etanalem przereaguje 78,4 dm3 amoniaku.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza