Największe zagrożenia i problemy współczesnego świata - WOS

Problemy i zagrożenia współczesnego świata o charakterze globalnym obserwujemy w wielu dziedzinach, są one wyzwaniem dla władz państwowych poszczególnych krajów, ale również i dla różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń itp. powołanych do zwalczania tego typu zjawisk.

Większość aktualnych problemów globalnych pojawiła się w XX wieku, część z nich była nieznana we wcześniejszym okresie, bowiem powiązana jest z szybkich rozwojem cywilizacyjnym, ekonomicznym oraz technologicznym – przykład może tu stanowić kwestia tzw. problemów środowiskowych.

Problemy nowego typu są jeszcze cięższe do przezwyciężenia, gdyż nie ma możliwości rozwiązania ich przez pojedyncze państwo czy organizację, potrzeba sieci instytucji (które za cel obiorą sobie właśnie skuteczne przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów globalnych, regulacji prawnych i politycznych o zasięgu międzynarodowym, a przy występujących dziś partykularyzmach trudno jest o współpracę stron, które niejednokrotnie mają sprzeczne interesy.

Zagrożenia i problemy o charakterze ogólnoświatowym wydatnie wpływają na poziom życia całych społeczeństwa, stwarzając dla nich dogodne bądź niekorzystne warunki do rozwoju.

Można wyróżnić kilka głównych typów problemów i zagrożeń współczesnego świata:

- społeczno-ekonomiczne, do których zaliczymy m.in. choroby cywilizacyjne i epidemie, zjawisko głodu, niedożywienia i ubóstwa, dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, kulturowym i cywilizacyjnym,
- polityczne – konflikty zbrojne, terroryzm, niestabilność systemów politycznych,
- ekologiczne – nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zbytnia eksploatacja surowców naturalnych (prowadząca do niemal wyczerpania tych zasobów), zmiany klimatyczne, biotechnologie,
- cywilizacyjno-kulturowe – problemy płynące z szybkiego postępu techniczno-naukowego, problemy demograficzne, globalizacja.

Polecamy również:

 • Problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata - WOS

  Problemy społeczne i ekonomiczne stanowią jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, bowiem bezpośrednio dotykają zwykłych ludzi i wpływają na poziom ich życia. Ich źródeł należy upatrywać przede wszystkim w utrzymujących się ogromnych dysproporcjach w rozwoju gospodarczym między... Więcej »

 • Problemy polityczne współczesnego świata - WOS

  Problemy polityczne nadal nie zostały zażegnane. Zdawać by się mogło, że w dobie tryumfu systemu demokratycznego, kapitalizmu i globalizacji nie będą one odgrywały tak dużej roli, jednakże nadal stanowią jedno z największych zagrożeń światowych. Więcej »

 • Przestępczość zorganizowana - definicja, cechy, historia

  Pojęcie przestępczości zorganizowanej powstało w Stanach Zjednoczonych – po raz pierwszy zostało one użyte w latach 50. XX wieku i odnosiło się do scentralizowanej organizacji przestępczej, składającej się z osób pochodzenia włoskiego (w nawiązaniu do amerykańskich odpowiedników włoskiej mafii).... Więcej »

 • Problemy demograficzne współczesnego świata - WOS

  Ludność świata – jej suma, a także rozmieszczenie w różnych częściach planety – jest zjawiskiem bardzo zmiennym, co wpływa na to, że może być ona źródłem wielu problemów w skali region, kraju i całego świata. Więcej »

 • Zagrożenia ekologiczne współczesnego świata - WOS

  Oddziaływanie człowieka na środowisko może przybierać różne formy. Jeśli jest ono niekontrolowane może prowadzić do tzw. zagrożeń ekologicznych, czyli stanu środowiska, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi (i oczywiście także na życie jako takie – faunę i florę).... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 3 =
kópa
2023-04-26 17:34:33
bardzo dobry artykół lól mam -5 lat
Wezimax
2020-11-29 10:15:15
Świetny artykuł który obecnie jest na topie , w końcu mamy naszego kochanego Koronawirusa,IT'S A CORONA TIME :)
ela
2019-05-23 10:04:48
"Odwracając się od problemu zostawiasz za sobą nóż, który potem zawsze trzeba wyciągać z pleców." - Adam Rem
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43