Zagrożenia ekologiczne współczesnego świata - WOS

Oddziaływanie człowieka na środowisko może przybierać różne formy. Jeśli jest ono niekontrolowane może prowadzić do tzw. zagrożeń ekologicznych, czyli stanu środowiska, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi (i oczywiście także na życie jako takie – faunę i florę). Krótko mówiąc, do zagrożeń ekologicznych prowadzi zaburzenie równowagi w przyrodzie wynikające z działalności człowieka.

Współczesny świat musi zmierzyć się z kilkoma zagrożeniami ekologicznymi, które mogą – szczególnie w przyszłości – bardzo utrudnić życie człowieka. Są to:

1. Dziura ozonowa – wynika z przedostawania się do atmosfery szkodliwych substancji, które niszczą zawarty w stratosferze ozon. Szkodliwe działanie zjawiska polega na zwiększeniu przepuszczalności szkodliwego promieniowania słonecznego (ultrafioletu) – jego większa ilość dociera do powierzchni Ziemi, mogąc powodować m.in. choroby skóry.

2. Efekt cieplarniany – do dzisiaj nie jest jasne, jak duży jest udział człowieka (i produkowanego przez niego dwutlenku węgla) w stopniowym ocieplaniu się klimatu, faktem jest jednak, iż z roku na rok w różnych miejscach świata jest coraz cieplej, zmniejsza się pokrywa lodowa biegunów, a w związku z tym – podnosi się poziom wód.

3. Kwaśne deszcze – powstają gdy para wodna łączy się z tlenkiem siarki i azotu, a następnie spada na ziemię w postaci opadów o wyraźnie kwaśnym odczynie. Deszcze takie oddziałują negatywnie m.in. na lasy, infrastrukturę przemysłową, zakwaszają glebę.

4. Wycieki ropy na morzach, zanieczyszczanie wybrzeży – zagrożenie związane z awarią tankowców, ropociągów, platform wiertniczych itp. Plamy ropy z wycieków stanowią katastrofę ekologiczną, m.in. niszczą życie na dziesiątkach kilometrów wybrzeży.

5. Nadmierna ilość śmieci – każdy człowiek produkuje rocznie bardzo dużą ilość śmieci, z których tylko niewielka część ulegnie rozkładowi. Reszta będzie musiała być magazynowana przez wiele lat. Do tego należy dodać odpady przemysłowe, w tym także radioaktywne i toksyczne, których nieodpowiednie składowanie może doprowadzić do skażenia gleby.

6. Wycinanie lasów – nadmierna wycinka lasów jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko ze względu na produkowany przez drzewa tlen (zdecydowana większość tlenu produkowana jest przez glony w oceanach). Nadmierne wycinanie lasów ma niekorzystny wpływ przede wszystkim z punktu różnorodności biologicznej, a także absorpcji wody, hamowania spływu powierzchniowego, a przez to – zapobiegania erozji gleby.

Polecamy również:

 • Degradacja środowiska naturalnego przez człowieka - WOS

  Poprzez swoją działalność człowiek wywiera niezwykle silną presję na środowisko, co skutkuje pogarszaniem się jego stanu. Ogólnie zjawisko to nazywamy degradacją środowiska naturalnego. Więcej »

 • Katastrofa ekologiczna - definicja, przyczyny, skutki, przykłady

  Katastrofą ekologiczną nazywamy sytuację, w której dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi środowiskowej o charakterze stałym lub długotrwałym, najczęściej o znacznej skali. Katastrofy ekologiczne zawsze mają niekorzystny wpływ na istoty żywe (w tym niekiedy człowieka) i roślinność, prowadzą m.in.... Więcej »

 • Promieniowanie - definicja, zagrożenia, skutki - WOS

  Zjawisko radiacji (inaczej promieniowanie) jest obecnie uważane za potencjalne zagrożenie dla człowieka – jest to m.in. związane z tzw. dziurą ozonową, czyli zmniejszającej się ilości ozonu w troposferze. Zmniejszanie się ozonu wynika z działalności ludzi – zanieczyszczania powietrza pewną grupą... Więcej »

 • Ochrona środowiska - definicja

  Środowisko to ogół elementów przyrodniczych (ożywionych i nieożywionych), w tym także elementów przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnia Ziemi, kopaliny, wody, powietrze, rośliny i zwierzęta oraz klimat. Więcej »

 • GMO - zalety i wady

  Genetically Modified Organisms, w skrócie GMO, to nic innego jak żywność genetycznie modyfikowana. Rozumiemy przez to organizmy, roślinne lub zwierzęce, zawierające w swym genomie, czyli całym materiale genetycznym, geny innych organizmów żywych. Zabiegi te są prowadzone metodami... Więcej »

Komentarze (6)
Wynik działania 5 + 5 =
thedoge123
2020-04-25 12:47:00
ale ludzie sprawdźcie sobie xddd
thedoge123
2020-04-25 12:46:15
spoko przydatne :)
thekamil420
2016-02-29 20:49:51
Dzięki bardzo się przydało
mateoo
2016-02-23 18:38:32
fajne
ja,jaitylkoja!
2015-04-01 12:58:01
bardzo mi pomógł ten tekst. Dziękuję!
dekliolplo
2015-02-02 16:58:15
ok
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19